mapa strony   |
SmodCMS

 

"Odnawialne źródła energii w Gminie Łuków" - zapraszamy do podpisania umowy

 


 

Zapraszamy Państwa do podpisania umowy na realizację instalacji kolektorów słonecznych na Państwa domu.

Podpisywanie umów odbywać się będzie w dnia 18 – 23 czerwca br. (poniedziałek – sobota) w godzinach 8:00 – 18:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12.

Prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się w celu podpisania umowy.

W celu podpisania umowy beneficjent powinien posiadać ze sobą:

  • dowód osobisty,
  • numer własnego rachunku bankowego,
  • w przypadku współwłasności konieczna jest obecność wszystkich współwłaścicieli,

Przewidywany termin realizacji inwestycji sierpień 2018 – maj 2019 Koszt udziału własnego w realizacji zadania:

  • Kolektor II panelowy - 2.365,50 zł.,
  • Kolektor III panelowy - 2.656,70 zł.,
  • Kolektor IV panelowy - 3.062,70 zł.

Mieszkaniec uczestniczący w projekcie, po podpisaniu umowy, w terminie do 7 dni od jej zawarcia, powinien wpłacić w całości kwotę udziału własnego na konto wskazane w umowie. Nie wpłacenie udziału własnego w przewidzianym terminie spowoduje wykreślenie osoby z listy beneficjentów.

Z treścią umowy można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Łuków: www.lukow.ug.gov.pl oraz tablicy informacyjnej w Państwa miejscowości.

Do pobrania druki umów (dokumenty MS Word):

"Czysta Energia w Gminie Łuków I"

"Czysta Energia w Gminie Łuków II"

 


Szanowni Państwo!

Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łuków” poprzez złożenie ankiety zapraszamy do podpisania umów użyczenia nieruchomości na montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej. Są one niezbędnym załącznikiem przygotowywanego wniosku o dofinansowanie.

Termin podpisywania umów: 16 maja – 25 maja 2016 r.

Miejsce: Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, pok. nr 23

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty i dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością. W przypadku współwłasności konieczna jest obecność wszystkich współwłaścicieli. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest upoważnienie notarialne lub indywidualnie ustalony termin podpisania umowy.

Umowy do pobrania - kliknij właściwą dla siebie (wypełniamy w 2 egzemplarzach):

  1. Instalacja solarna
  2. Instalacja fotowoltaiczna

Osoby, które nie podpiszą umowy użyczenia nie zostaną zakwalifikowane do projektu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Planowania i Inwestycji Urzędu Gminy Łuków te. 25/ 798 24 39 w.123

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2016-05-13 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
Ostatnio edytowane dnia: 2018-06-16
| Wróć do listy artykułów