mapa strony   |
SmodCMS

 

Podsumowanie projektu „Edukacja przez szachy w szkole” - ZS Gręzówka

W dniu 08.06.2017 w Zespole Szkół w Gręzówce odbył się Turniej Szachowy podsumowujący projekt „Edukacja przez szachy w szkole”. Szkoła Podstawowa w Gręzówce jako jedyna w powiecie łukowskim przystąpiła do projektu w roku szkolnym 2014/2015 z inicjatywy Dyrektor Leokadii Kozioł oraz Wojciecha Szczygła - nauczyciela Zespołu Szkół w Gręzówce, który prowadził zajęcia w I okresie. Po odejściu Wojciecha Szczygła na stanowisko zastępcy wójta Gminy Łuków, lekcje prowadzone były przez nauczyciela wychowania fizycznego Krzysztofa Suleja. Uczniowie przez trzy lata projektu zgłębiali tajniki królewskiej gry. Zwieńczeniem pracy był turniej podsumowujący cały projekt. Pierwsze miejsce w rywalizacji zajął Cezary Kozakowski z klasy IIIa, drugie miejsce przypadło Mikołajowi Piechowiczowi z klasy IIIb zaś trzecie miejsce – Filipowi Skoczylasowi z klasy IIIb. Pozostali uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w projekcie. Sędzią głównym turnieju był pan Wojciech Szczygieł. Obecny na turnieju prezes Lubelskiego Związku Szachowego pan Piotr Piwowarczyk podziękował wszystkim uczniom i osobom zaangażowanym w realizację zajęć. Najlepsi zawodnicy turnieju uczestniczyli w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Juniorów w szachach błyskawicznych które odbyły się 09.06 2017 w Łukowie. Przypomnijmy, że celem opracowanej koncepcji Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Badania tego rodzaju zostały do tej pory przeprowadzone jedynie w niewielkim zakresie w Polsce (Gorzów Wielkopolski) oraz na świecie (Stany Zjednoczone), pokazały jednak niezwykle pozytywny wpływ „królewskiej gry” nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także społeczny, psychiczny i ogólny. Bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania. Celem pośrednim projektu Polskiego Związku Szachowego jest także przeszkolenie nauczycieli szkół podstawowych w zakresie zarówno gry w szachy, jak i dydaktyki i metodyki jej nauczania, tym samym umożliwiając im wspieranie rozwoju ogólnego wychowanków poprzez nauczanie gry w szachy, jak i poszerzenie własnych kompetencji i kwalifikacji. W latach 2013 – 2015 projekt został wprowadzony w formie pilotażu w wybranych województwach, we współpracy z licznymi partnerami, takimi jak: władze samorządowe, wojewódzkie kuratoria oświaty, wojewódzkie związki szachowe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkoły i przedszkola, a także partnerzy i patroni ze sfery pozabudżetowej. W roku 2015 projekt objął szkoły we wszystkich województwach w Polsce. Do projektu PZSzach. może przystąpić każda szkoła podstawowa, która zobowiąże się przeznaczyć co najmniej jedną lekcję tygodniowo na lekcje szachowe, prowadzone przez nauczyciela przeszkolonego przez związek na 72-godzinnym kursie. Od roku szkolnego 2017/18 elementy szachów weszły do podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Opublikowano dnia: 2017-06-14 przez: * webadmin * w kategoriach: Biblioteki
| Wróć do listy artykułów