mapa strony   |
SmodCMS

 

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego na naradzie sołtysów

W dniu 17 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie odbyła się narada sołtysów, na której gościł Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski. Wicemarszałek przybliżył sołtysom temat szans dla rolnictwa, zwłaszcza szans, jakie wynikają z obecności Polski w strukturach UE i jakie niosą ze sobą środki unijne oraz podkreślił konieczność organizowania się rolników w grupy producenckie, ponieważ to daje silniejszą pozycję rolnikom przy sprzedaży płodów rolnych oraz pozyskiwaniu środków do produkcji rolnej. Mocno podkreślił także rolę sołtysa w lokalnej społeczności.
Narada połączona była z uroczystością odbioru zmodernizowanej, przy współudziale środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, drogi gminnej Nr 102769L Jadwisin – granica Gminy Ulan Majorat (Domaszewnica).
Podczas roboczej części spotkania omawiane były sprawy bieżące, wśród których ważne miejsce zajęła sprawa wykorzystania funduszu sołeckiego i planowanych na sierpień dożynek gminnych. Nawiązano również do kwestii bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, za wzór bezpiecznych gospodarstw podając gospodarstwa obecnych na spotkaniu państwa Anety i Bogdana Szczygielskich ze Szczygłów Dolnych oraz pana Romana Dybciaka z Zalesia. Gospodarstwa wymienionych rolników zostały wyróżnione w VIII-mej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Gmina Łuków - grafika

Przekazanie upominku przez władze gminy Łuków Państwu Anecie i Bogdanowi Szczygielskim ze Szczygłów Dolnych – rolnikom wyróżnionym w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Gmina Łuków - grafika

Uroczyste przecięcie wstęgi na zmodernizowanej drodze w Jadwisinie. Z prawej Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, z lewej Zastępca Wójta Gminy Łuków Wiktor Osik

Opublikowano dnia: 2010-06-18 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2010-06-18
| Wróć do listy artykułów