mapa strony   |
SmodCMS

 

Uroczystość rocznicowa w Rolach 7.XII.2008 r. - SP Role

Motto: „ Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło:
i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień.
Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu”.

Antoine de Saint-Exupery


W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rolach odbyła się lokalna uroczystość rocznicowa z okazji:

  • 560 rocznicy powstania wsi,
  • 90 rocznicy powołania,
  • 40 rocznicy oddania do użytku budynku szkolnego.

Gmina Łuków - foto

Po raz pierwszy nazwa naszej miejscowości została wymieniona w Kodeksie Dyplomatycznym Małopolski z 1448 r. Trudno ustalić, czy wieś otrzymała nazwę kulturową od rzeczownika pospolitego rola, czy pamiątkową, od herbu szlacheckiego Rola. Bujniejszy rozwój wsi przypadł na wieki: XVIII, XIX i początek XX. Powodem upadku wsi były częste pożary i kradzieże. Obecnie Role są rozwijającą się wsią w Gminie Łuków.

Gmina Łuków - foto

Pierwsze wzmianki o istnieniu nauczania w Rolach pochodzą z okresu zaborów. Szkoła Podstawowa w Rolach została powołana w 1918 r., a nauczanie prowadzono w prywatnych domach gospodarzy. W 1957 r. kierownikiem szkoły został p. Henryk Szczęśniak, który był inicjatorem budowy szkoły. Budynek szkoły został oddany do użytku 28.VI.1968 r. Funkcję kierownika szkoły w 1971 r. przejęła p. Anna Szczęśniak i z jej inicjatywy założono Komitet Modernizacji i Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rolach. Od 1987 roku dyrektorem szkoły jest p. Jerzy Lipiec. Nasza szkoła jest nowoczesna placówką oświatową. Na placu zakupionym przez Radę Sołecką i przekazanym szkole znajduje się kompleks boisk i bieżni sportowych. W 2006 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. W dn. 2.X.2006 r. otrzymała sztandar i imię Jana Pawła II.

Gmina Łuków - foto

Uroczyste obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą św. w Kaplicy p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rolach, którą koncelebrowali ks. Krzysztof Pawelec i ks. Marek Skwierczyński. We Mszy św. uczestniczyli, oprócz mieszkańców wsi, przedstawiciele władz oświatowych, władz samorządowych powiatu łukowskiego i Gminy Łuków, dyrektorzy zespołów szkół i szkół podstawowych naszej gminy, nauczyciele i emerytowani pracownicy szkoły.

Gmina Łuków - foto

W budynku szkoły odbyły się dalsze uroczystości. Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły – Jerzy Lipiec. W swoim wystąpieniu powiedział m.in., że widać troskę i podejmowanie działań na rzecz wsi i szkoły, a zaangażowanie mieszkańców i władz samorządowych daje efekty, które będą wykorzystywane również przez następne pokolenia.
Uczniowie przedstawili program artystyczny o szkole. Scenariusz części artystycznych opracowały p. Małgorzata Lipiec i p. Emilia Nurzyńska, a nad przygotowaniem uczniów do występu czuwały p. Emilia Nurzyńska i p. Jolanta Safiańska. Szczególnie pięknym akcentem było wygłoszenie wiersza „Pamiętnik” przez rodzica p. Justynę Trochym. W części artystycznej wystąpili uczniowie kl. IV i V: Dominika Izdebska, Bartosz Mądry, Kamila Sulej, Konrad Sulej, Dorota Radomyska, Monika Radomyska, Bartosz Celiński, Daria Izdebska, Paulina Izdebska, Paulina Kośmider, Michał Leszko, Rafał Nurzyński, , Aleksandra Sulej.
Pan Henryk Szczęśniak, emerytowany kierownik szkoły, wygłosił prelekcję na temat powstania naszej miejscowości. Wystąpienie p. H. Szczęśniaka połączone było z przygotowaną przez p. Tomasza Miazka prezentacją multimedialną.

Gmina Łuków - foto

Wielką atrakcją dla społeczności lokalnej był występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”. Owacjami na stojąco uczestnicy uroczystości podziękowali młodym artystom za występ. Dyrektor szkoły – Jerzy Lipiec podziękował dyrektorowi Grzegorzowi Rzymowskiemu oraz kierownictwu artystycznemu: p. Małgorzacie Wardak, p. Stanisławowi Zarzyckiemu i p. Wojciechowi Zielonce.

Gmina Łuków - foto

Pani Marianna Celińska – mieszkanka Ról wygłosiła swoje wiersze i zaśpiewała ułożona na ta okazję piosenkę, która była jednocześnie wspomnieniem o dawnej wsi.
Pani Kazimiera Goławska, Wójt Gminy Łuków, podziękowała za przygotowanie uroczystości rocznicowej i wspominała dawne zaangażowanie mieszkańców w różne prace, które poprawiały ich byt. Podkreśliła, że nikt nie liczył pracy i trudu. Takie działania zawsze wspierała i wspiera nasza gmina. Podziękowała również p. Henrykowi Szczęśniakowi za dokumentowanie przeszłości naszej gminy.
Pan Henryk Lipiec, wicestarosta Powiatu Łukowskiego, złożył mieszkańcom życzenia z okazji uroczystości rocznicowej i podkreślił, że miał możliwość obserwować, jak rozwijała się szkoła w ciągu ostatnich lat. Szkoła otrzymała od starostwa powiatowego album o Patronie.
Siostra Monika Wieczorek, dyrektor Katolickiego Przedszkola im. Jana Pawła II w Łukowie, podziękowała dyrektorowi szkoły, gronu pedagogicznemu i mieszkańcom za życzliwość i pomoc w organizacji Festynów Rodzinnych, które odbyły się w naszej szkole i na ręce dyrektora przekazała książki dla społeczności uczniowskiej.
Przewodniczący Rady Gminy p. Mariusz Osiak w imieniu wszystkich Radnych podziękował za organizację obchodów rocznicowych oraz złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Gmina Łuków - foto

Po zakończeniu części oficjalnej goście, zgromadzeni na uroczystości mieszkańcy, uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystaw okolicznościowych:

  • „Historia szkoły i jej absolwenci” – wystawa przygotowana przez p. Ewę Karczewską i p. Bożenę Pucyk,
  • „Miejsca kultu w naszej wsi” – wystawa przygotowana przez katechetkę p. Teresę Dek,
  • „Wystawa dyplomów i pucharów” – wystawa przygotowana przez Agatę Kozłowską i p. Mirosława Kurka,
  • „ Śladami Ojca Świętego” – wystawa prac plastycznych przygotowana przez p. Marzenę Mazur (rodzic), p. Małgorzatę Lipiec, p. Agnieszkę Pudło.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali foldery o szkole oraz wydane specjalnie z tej okazji pocztówki.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy przybyli gości zostali zaproszeni przez gospodarzy uroczystości na poczęstunek, który został przygotowany przez pracowników szkoły i Radę Rodziców.

Opublikowano dnia: 2009-01-06 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
Ostatnio edytowane dnia: 2009-01-07
| Wróć do listy artykułów