mapa strony   |
SmodCMS

 

Wizyta studyjna gości na terenie działania LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

W dniu 11 października br. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” była gospodarzem wizyty studyjnej dla uczestników szkolenia pod nazwą „Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej – wsparcie PROW 2007 – 2013 dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicy szkolenia to w większości członkowie lokalnych grup działania funkcjonujących od kilku lat na terenie całego kraju. Celem wizyty było zapoznanie z działalnością LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz produktami turystyki wiejskiej na tworzonym Szlaku Ziemi Łukowskiej.

Z uwagi na ograniczony czas wizyty, goście byli tylko w trzech, z dwunastu należących do LGD, gminach – mieście Stoczek Łukowski, gminie Stoczek Łukowski i gminie Łuków. Wizyta rozpoczęła się w Stoczku Łukowskim, w którym gości powitali dyrektor biura LGD – Andrzej Małek i gospodarz terenu – burmistrz – Ireneusz Szczepanik. Burmistrz oprowadzając grupę po centrum miasteczka, zaprezentował jednocześnie jego potencjał, walory oraz wskazał na inwestycje realizowane przez samorząd ze środków unijnych. Następnie grupa udała się, w towarzystwie sekretarza gminy Stoczek Łukowski – Tadeusza Kruka, na teren gminy, gdzie pod pomnikiem Bitwy pod Stoczkiem goście otrzymali sporą dawkę informacji historycznych, zarówno na temat bitwy, która rozegrała się tu 14 lutego 1831 r. pomiędzy dywizjami polską i rosyjską, jak i innych wydarzeń z życia terenu. Ostatnim punktem realizowanym na terenie Stoczka była prezentacja filmu z inscenizacji Bitwy pod Stoczkiem.

Następnie goście udali się do Żdżar w Gminie Łuków. Tu, na tzw. „Ranczu pod bocianami”, mieszkańcy, wraz z sołtysem – Sławomirem Rybką, zaprezentowali działania społeczne realizowane z powodzeniem od kilku lat, wśród których najważniejsze to: utworzenie miejsca rekreacyjnego – wspomnianego „Rancza pod bocianami”, zbudowanie amfiteatru, remont zabytkowej kapliczki oraz utworzenie 17,5 km trasy rowerowej, biegnącej skrajem rezerwatu Jata. Powiedzieli również na temat prężnie działających organizacji pozarządowych, których aż kilka funkcjonuje w Żdżarach. Są to: LZS „Jata”, Stowarzyszenie na rzecz rowoju wsi – Żdżarzanie i Koło Gospodyń Wiejskich. Tym, co wyróżnia Żdżary od innych miejscowości gminy Łuków, jest również funkcjonowanie zespołu wokalno – tanecznego „Jagódki” (obecnie na terenie Gminy działają dwa takie zespoły – poza Żdżarami zespół ma również miejscowość Zalesie). Na pożegnanie członkinie zespołu zaprezentowały kilka piosenek ze swojego repertuaru.

W Żdżarach dołączył do grupy Wójt Gminy Łuków, pełniący jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu LGD – Mariusz Osiak, który towarzyszył gościom do końca ich pobytu. Wójt w kilku słowach przedstawił Gminę Łuków, wskazując jednocześnie na jej charakter oraz główne kierunki rozwoju.

Kolejnym punktem programu była wyprawa, pod kierunkiem leśniczego – Grzegorza Ussa, do rezerwatu leśnego „Jata”, w którym goście zobaczyli dorodne okazy jodły objętej tu całkowitą ochroną.

W dalszej kolejności grupa udała się do miejscowości Klimki, gdzie sołtys – Krzysztof Kędziora oraz mieszkańcy opowiedzieli na temat zbudowanej tu niedawno małej infrastruktury turystycznej – miejsca rekreacyjnego pod nazwą „Strużka Klimkowska”, dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Osi 4 programu LEADER, działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty.

Jednym z ostatnich punktów programu była wizyta w nowoutworzonym gospodarstwie agroturystycznym Haliny Sulej w Sulejach. Gospodarze powitali gości w pięknych, tradycyjnych strojach do jazdy konnej, są bowiem członkami stowarzyszenia Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji. Tutaj goście, poza zapoznaniem się z ofertą gospodarstwa, mieli możliwość skosztowania tradycyjnych potraw wiejskich.

Na koniec wizyty odbyła się prelekcja na temat szlaku Ziemi Łukowskiej jako produktu sieciowego, przygotowana przez Michała Świdra i Grzegorza Ussa.

Członkowie Zarządu LGD w osobach – Mariusza Osiaka i Sławomira Skwarka – Wójta Gminy Adamów, podziękowali gościom za wizytę i uwagi dotyczące Szlaku Ziemi Łukowskiej oraz zaprosili do ponownego odwiedzenia terenu LGD.

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” jest stowarzyszeniem powstałym w 2008 r. obejmującym swym zasięgiem 12 gmin, w tym 10 gmin powiatu łukowskiego i 2 gminy powiatu ryckiego. Do najważniejszych jego celów należą działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD oraz aktywizacja ludności zamieszkującej wspomniany obszar.

Gmina Łuków

zdjęcie uczestników wizyty studyjnej pod pomnikiem Bitwy pod Stoczkiem

Gmina Łuków

w Żdżarach, z zespołem taneczno-wokalnym „Jagódki”

Gmina Łuków

leśniczy – Grzegorz Uss oprowadza gości po rezerwacie leśnym „Jata”

Gmina Łuków

wizyta w „Strużce Klimkowskiej”

Gmina Łuków

gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Suleje

Gmina Łuków

Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak i właściciele gospodarstwa agroturystycznego – Halina i Sławomir Sulejowie

Gmina Łuków

Michał Świder i Grzegorz Uss podczas prelekcji nt. Szlaku Ziemi Łukowskiej

Opublikowano dnia: 2011-10-13 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów