mapa strony   |
SmodCMS

 

Fundusz sołecki w Gminie Łuków

W czerwcu br. w „Gazecie Sołeckiej” ukazał się artykuł dotyczący funduszu sołeckiego, autorstwa Zbigniewa Strzyżewskiego – sołtysa wsi Suchocin. Po jego publikacji, autor otrzymał wiele zapytań w tym przedmiocie od samorządowców z całej Polski. Na skutek tak dużego zainteresowania tematem, p. Strzyżewski uznał, że dobrym pomysłem będzie większa promocja funduszu sołeckiego. Po konsultacji z Wójtem Gminy Łuków – Mariuszem Osiakiem, uznano, że najlepszą formą promocji funduszu będzie pokazanie efektów jego dwuletniego funkcjonowania na terenie Gminy Łuków. W rezultacie powstał film pokazujący, na przykładzie kilku miejscowości, zrealizowane ze środków funduszu zadania. Film będzie emitowany przez łukowską telewizję MASTER oraz będzie dostępny na stronie internetowej telewizji.

Finansowane ze środków funduszu zadania pokazują różnorodność tematyczną odpowiadającą specyfice poszczególnych miejscowości.

W miejscowościach Świdry i Czerśl ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego zostały wyremontowane świetlice wiejskie, wykorzystywane na potrzeby mieszkańców. W Czerśli, poza remontem świetlicy, zaadaptowano również na zaplecze kuchenne budynek po dawnej zlewni mleka. W Szczygłach Górnych najpilniejszymi potrzebami sfinansowanymi ze środków funduszu było umundurowania dla OSP oraz utwardzenie placu przed świetlicą i sklepem. W sołectwie Jeziory fundusz został przeznaczony na przygotowanie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców. W sołectwie Łazy dzięki środkom funduszu urządzono miejsce integracyjne dla mieszkańców z ławkami i stołami służącymi do organizowania spotkań na wolnym powietrzu. Mieszkańcy Suchocina pieniądze z funduszu przeznaczyli na działania porządkowe i estetyczne wokół świetlicy wiejskiej. Dzięki temu powstało miejsce będące wizytówką sołectwa ze skwerkiem wysypanym białym grysem, ozdobnymi krzewami i ciekawym projektem tablicy informacyjnej. W miejscowości zaś Turze Rogi wybudowano scenę, która jest wykorzystywana podczas imprez plenerowych.

Gmina Łuków

kuchnia w świetlicy wiejskiej w Czerśli

Gmina Łuków

kuchnia w świetlicy wiejskiej w Czerśli

Gmina Łuków

Opublikowano za zgodą "Telewizja Łuków - MasterTV"

Opublikowano dnia: 2011-11-02 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2011-11-30
| Wróć do listy artykułów