mapa strony   |
SmodCMS

 

Lekcja biblioteczna "Jak powstaje książka?" - GBP Strzyżew

Za książką kryje się autor.
Jego pisanie jest więc zawsze listem do czytelnika.
Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół .
Książka jest listem autora do przyjaciela.
(Jarosław Iwaszkiewicz)

Dnia 28 października, uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, uczestniczyli w spotkaniu czytelniczym w Bibliotece Publicznej Gminy Łuków Filia w Strzyżewie. Głównym tematem lekcji były informacje związane z powstawaniem książki i budową książki.

Ta lekcja była przeprowadzana z wspólnym udziałem uczniów według przygotowanych wcześniej materiałów przez bibliotekarkę. Dzieci zapoznały się: kim jest pisarz?, jak wygląda praca w redakcji?, w jaki sposób powstają ilustracje?, co dzieje się w drukarni, księgarni, w bibliotece i na targach?. Ponadto poznały zawody związane z książką. Szczególną uwagę zwróciły na „Prośbę książki” (o poszanowaniu), aby jak najdłużej służyła czytelnikom. W drugiej części zajęć dzieci poznały nazwy elementów tworzących książkę oraz ich rolę informacyjną, ochronną, reklamową i zdobniczą. Uczniowie rozwiązali krzyżówki w oparciu o informacje zdobyte na lekcji.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2011-11-15 przez: * webadmin * w kategoriach: Biblioteki
| Wróć do listy artykułów