mapa strony   |
SmodCMS

 

Drugie wydanie mapy Gminy Łuków

Na początku maja 2009 ukazało się drugie wydanie mapy Gminy Łuków. Mapa w stosunku do pierwszego wydania została znacząco udoskonalona, wzbogacona o nowe treści a także skrupulatnie zaktualizowana. Dzięki tej modernizacji, mapa powinna zainteresować nie tylko nowych czytelników, ale również osoby, które mają tą mapę z pierwszego wydania.

NOWOŚCI W WYDANIU 2009

  1. Poprawiono przebieg granicy administracyjnej gminy Łuków na kilku odcinkach.
  2. Granicę gminy dostosowano do obowiązującego Państwowego Rejestru Granic (uzgodniono ją z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Łukowie).
  3. Przebieg granicy poprowadzono po właściwej stronie dróg, cieków wodnych, itd. (z wyjątkiem miejsc, gdzie niemożliwe było to ze względów poprawnej redakcji mapy).
  4. Dodano „części miejscowości” w oparciu o Urzędowy Wykaz Nazw Miejscowości z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (TERYT). Korzystano również ze Słownika nazw miejscowych gminy Łuków autorstwa Grzegorza Gałacha. Czyli dodano np. części wsi Krynka, Świdry i innych.
  5. Dodano ważniejsze nazwy fizjograficzne, np. Łąki Krzywoborskie, Orodzień, Bujniak, itd.
  6. Dodano piesze szlaki turystyczne (administrowane przez PTTK w Lublinie). Przebieg szlaków naniesiono w oparciu o dokumentację techniczną udostępnioną przez PTTK w Lublinie oraz dodatkowo przebieg szlaków sprawdzono w terenie (większość odcinków)!
  7. Dodano granicę zasięgu rezerwatu ścisłego Jata oraz Obszaru NATURA 2000
  8. Kompleksowo zmodernizowano i zaktualizowano zabudowę oraz inne elementy mapy dla obszaru około połowy sołectw. Na tych obszarach poprawiono też geometrię dróg oraz geometrię większości cieków wodnych. Dostosowano je do EGiB (Ewidencji Gruntów i Budynków oraz użytków i pól zagospodaro-wania).

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2009-05-08 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2009-05-08
| Wróć do listy artykułów