mapa strony   |
SmodCMS

 

Publiczne konsultacje Projektu Programu walki z bezdomnością zwierząt

Ogłoszenie
o publicznych konsultacjach Projektu Programu
walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Łuków

W związku z opracowaniem projektu „Programu walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Łuków w 2012r.” – Wójt Gminy Łuków zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie powyższego projektu „Programu walki z bezdomnością zwierząt …”

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Łuków oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a wyżej cytowanej ustawy.

Termin przeprowadzonych konsultacji:
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łuków.

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ref.gp@lukow.ug.gov.pl.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Łuków.

Dokumenty powiązane (pliki DOC):

  1. Formularz konsultacji
  2. Uchwała Rady Gminy Łuków - projekt
  3. Projekt Programu - załącznik do uhcwały
Opublikowano dnia: 2012-03-27 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów