mapa strony   |
SmodCMS

 

Szkolenie dla rolników na temat produkcji mięsa wysokiej jakości

 

Z przyjemnością informujemy, że „AGROEXPERT” Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa w Warszawie w konsorcjum z:

  • Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu,
  • Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,
  • Związkiem „Polskie Mięso”,
  • Krajową Radą Drobiarstwa – Izba Gospodarcza,
  • Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego,
  • Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
  • realizuje na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkolenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 projekt szkoleniowy pt.

PRODUKCJA MIĘSA WYSOKIEJ JAKOŚCI SZANSĄ OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”.

Szkolenie obejmuje jeden z 4 modułów po 6 godz. lekcyjnych – mięso wołowe, mięso baranie, mięso drobiowe lub mięso wieprzowe (ramowe programy szkoleń w załączeniu), przy czym jeden uczestnik może wziąć udział w każdym z 4 modułów szkoleniowych.

W naszej Gminie planujemy jednodniowe szkolenie (6 godz. lekcyjnych) na powyższy temat dla miejscowych rolników, żon rolników i następców rolników. O teminie poinformujemy Państwa w oddzielnej informacji lecz wstępnie założony termin to koniec kwietnia 2012 r.

Liczba uczestników szkolenia w jednej grupie nie powinna przekroczyć 40 osób. (zainteresowani zgłaszają udział w szkoleniu w urzędzie gminy). Kwalifikacja nastąpi według kolejności zgłoszeń.

Szkolenia są bezpłatne i prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów. Rolnicy uczestniczący w szkoleniu otrzymają stosowne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Program szkolenia:

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ

Produkcja mięsa wysokiej jakości
szansą opłacalności produkcji 
w województwie lubelskim

Lp.

Zakres programowy szkolenia

Liczba

godzin szkolenia

1.

2.

3.

1

Podstawy hodowli i rasy

1

2

Pasze i żywienie

2

3

Organizacja i efektywność produkcji

1

4

Grupy producentów

1

5

Wymagania jakościowe i czynniki warunkujące wysoką jakość mięsa

1

 

Opublikowano dnia: 2012-04-04 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów