mapa strony   |
SmodCMS

 

Dożynki Gminne 2012 – Gręzówka

Tegoroczne Dożynki były już trzecim Świętem Rolników organizowanym przez Wójta Gminy Łuków, Radę Gminy i Gminny Ośrodek Kultury.

Gospodarzem Dożynek, które odbyły się 26 sierpnia br., była miejscowość Gręzówka. Tradycyjnie, święto rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, podczas której rolnicy dziękowali Bogu za tegoroczne plony. Po mszy, nastąpił uroczysty korowód wieńców dożynkowych na miejscowe boisko, na którym odbyła się dalsza część Dożynek. Prezentacji wieńców dożynkowych – w tym roku było ich aż 20, towarzyszyła krótka charakterystyka miejscowości, które je przygotowały.

Zgodnie również z tradycją Starostowie Dożynek – Hanna Drążek i Andrzej Turemka – miejscowi rolnicy, przekazali Przewodniczącemu Rady Gminy – Tadeuszowi Federczykowi i Wójtowi Gminy – Mariuszowi Osiakowi chleb dożynkowy, który włodarze Gminy podzieli między uczestników Dożynek.

Dożynki będące świętem rolników, to czas w którym rolnicy składają podziękowanie za plony, ale również czas, w którym rolnicy odbierają podziękowania za trud ich pracy, od wszystkich, którzy korzystają z efektów ich pracy. Podziękowania wyróżniającym się rolnikom Gminy Łuków złożyli Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy. Wójt dziękując rolnikom za trud ich pracy zauważył jednocześnie, że wyróżnienia te są potwierdzeniem wzorowej rolniczej pracy, wysiłku włożonego w uzyskanie najlepszych jej efektów, ale także są wyrazem szczególnego uznania ze strony społeczności wiejskich. Uznanie to z kolei w sposób wyjątkowy zaświadcza, że osoba wyróżniona wykazuje postawę w całej pełni godną naśladowania, a także zasługującą na najwyższy szacunek – kończy Wójt. Podziękowania i życzenia rolnikom Gminy Łuków złożyli również Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, przysyłając z tej okazji list na ręce Wójta Gminy, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Krzysztof Głuchowski, Starostwa Łukowski – Janusz Kozioł i Zastępca Burmistrza Miasta Łuków – Marcin Mateńko.

Uroczystość dożynkowa była nie tylko okazją do podziękowań, ale również okazją do wspólnego świętowania i zabawy. Wiele atrakcji dla uczestników uroczystości przygotowały: miejscowa szkoła, organizacje działające w Gręzówce - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gręzówka, Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków, Ludowy Zespół Sportowy „GRĘZOVIA”, Koło Gospodyń Wiejskich „Kumpele”, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna Biblioteka Publiczna oraz liczne sołectwa Gminy Łuków. Bardzo ciekawe, cieszące się dużym zainteresowaniem były: widowisko przygotowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gręzówka i Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków pn. „Od ziarenka do bochenka” prezentujące tradycję wypieku chleba na wsi, konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Świadomi zagrożenia” mający na celu podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialnego zachowania w lesie oraz ochrony lasów przed pożarami. Konkurs przeprowadziła Gminna Biblioteka Publiczna, jest on częścią kampanii informacyjno – edukacyjnej „Świadomi zagrożenia”, współfinansowanej ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poza tym, wszyscy uczestniczący w Dożynkach, mieli możliwość skosztowania smakołyków wystawianych na stoiskach promocyjnych sołectw, obejrzenia prac wykonanych przez lokalnych artystów, wystawy zdjęć prezentujących dorobek Gręzówki – gospodarza uroczystości, występu dzieci i młodzieży miejscowej szkoły oraz obejrzenia sprzętu rolniczego i ogrodniczego.

Po raz pierwszy na Dożynkach Gminnych odbył się Powiatowy Przegląd Lubelskiej Pieśni Biesiadnej, w którym wzięło udział kilkanaście zespołów wokalnych z powiatu łukowskiego. Wśród nich były również zespoły od kilku lat działające w Gminie Łuków – „Jagódki” ze Żdżar i „Zalesianki” z Zalesia. Przegląd rozpoczął polonez w wykonaniu wszystkich występujących zespołów. Zespoły biorące udział w Przeglądzie otrzymały od dyrektora GOK-u – Wandy Szaniawskiej pamiątkowe podziękowania i albumy. Przegląd został finansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Uroczystość dożynkową zakończyła zabawa na wolnym powietrzu przy muzyce zespołu Spectrum Live.

Gmina Łuków

Starostowie Dożynek – Hanna Drążek i Andrzej Turemka przekazują chleb dożynkowy Przewodniczącemu Rady Gminy – Tadeuszowi Federczykowi i Wójtowi – Mariuszowi Osiakowi

Gmina Łuków

Przewodniczący Rady Gminy i Wójt otwierają uroczystość

Gmina Łuków

Wieńce dożynkowe

Gmina Łuków

Wieńce dożynkowe

Gmina Łuków

Wieńce dożynkowe

Gmina Łuków

Wieńce dożynkowe

Gmina Łuków

Wieńce dożynkowe

Gmina Łuków

Widowisko „Od ziarenka do bochenka”

Gmina Łuków

Występ uczniów ze szkoły w Gręzówce

Gmina Łuków

Wójt składa, na ręce sołtysów, podziękowanie sołectwom biorącym udział w Dożynkach

Gmina Łuków

Polonez w wykonaniu zespołów biorących udział w Powiatowym Przeglądzie Lubelskiej Pieśni Biesiadnej

Gmina Łuków

Wystawa zdjęć prezentujących dorobek Gręzówki

Gmina Łuków

Stoisko miejscowości Klimki

Gmina Łuków

Wystawa prac lokalnych artystów

Gmina Łuków

Występ zespołu „Zalesianki”

Opublikowano dnia: 2012-08-27 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2012-08-27
| Wróć do listy artykułów