mapa strony   |
SmodCMS

 

Podsumowanie projektu GOPS

W dniu 18 grudnia br. w Urzędzie Gminy, w świątecznej atmosferze, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Wiara w swoje możliwości, motywacją działania”. W spotkaniu tym wzięły udział władze gminy: Wójt- Mariusz Osiak, Przewodniczący Rady Gminy- Tadeusz Federczyk, Kierownik Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łukowie- Agnieszka Stępniewska- jako główny wykonawca projektu, uczestnicy projektu, oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowani w realizację projektu.

Głównym celem projektu był rozwój aktywności społecznej i podniesienie kompetencji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych, poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho- społecznych i środowiskowych, oraz przeprowadzenie kursów zawodowych.

Projekt finansowany głównie ze środków Unii Europejskiej.

Kierownik GOPS Zofia Jezierska dokonała podsumowania projektu i omówiła działania, jakie były podjęte w trakcie jego trwania. Podziękowała władzom gminy za zaangażowanie w jego realizację, a Kierownikowi Zakładu Doskonalenia Zawodowego za dobrą współpracę.

W IV edycji projektu uczestniczyło i z sukcesem zakończyło 33 osoby. Łącznie od początku realizacji projektu, programem objęto 88 osób.

Elementy udzielonego wsparcia powinny dać szansę zwiększenia potencjału zawodowego, a także umożliwić uzyskanie pracy.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2012-12-20 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
| Wróć do listy artykułów