mapa strony   |
SmodCMS

 

Dnia 28 maja 2009 r. odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Łuków

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Łuków, która odbędzie się dnia 28 maja 2009 r. o godz. 10:00. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łuków.

Przewiduję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Łuków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję pn. „Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Łuków”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Łuków
Mariusz Osiak

Opublikowano dnia: 2009-05-25 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów