mapa strony   |
SmodCMS

 

Drugi Dzień Edukacji Obywatelskiej w Gminie Łuków

W ubiegłym roku Rada Gminy Łuków przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Dnia Edukacji Obywatelskiej. Podczas uroczystej Sesji, najlepsi uczniowie oraz przewodniczący samorządów uczniowskich, mieli możliwość przyjrzenia się, w jaki sposób Rada Gminy podejmuje decyzje i tym samy tworzy lokalne prawo.

Tematem tegorocznego - Drugiego Dnia Edukacji Obywatelskiej, który odbył się 25 czerwca, były organizacje pozarządowe jako ważny element rozwoju społecznego. Z przedstawicielami organizacji działających na terenie Gminy Łuków – stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych, Uczniowskich Klubów Sportowych i Kół Gospodyń Wiejskich, spotkali się uczniowie działający w samorządach uczniowskich.

Działalność w samorządzie uczniowskim jest wyrazem szczególnego zaangażowania w życie społeczności szkolnej. Taka motywacja jest zbieżna z ideą działania organizacji pozarządowych, dla których najważniejszym celem jest dbałość o poziom życia wspólnoty obywatelskiej w różnych jego wymiarach. Jest zatem duża szansa, że dotychczasowa aktywność tych młodych ludzi podejmowana i realizowana w strukturach samorządu szkolnego, znajdzie kontynuację w dorosłym życiu i wyróżniającej się aktywności obywatelskiej - tak na temat tegorocznego Dnia Edukacji Obywatelskiej mówi Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, czym takim są organizacje pozarządowe, jakie są ich formy, co należy zrobić, żeby założyć organizację oraz jakie zadania realizują organizacje działające na terenie Gminy Łuków. Stowarzyszenia reprezentował Jarosław Michalak – wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ryżek „Ryżkowiacy”. Jest to jedna z najmłodszych organizacji działających w Gminie Łuków, ale bardzo aktywna. Ochotniczą Straż Pożarną Biardy reprezentował jej naczelnik, jednocześnie Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej – Janusz Przeździak. Opowiedział młodym ludziom o działalności OSP, szczególnie podkreślając podstawowe działania straży – walkę z pożarami i klęskami żywiołowymi. Ludowe Zespoły Sportowe były reprezentowane przez Andrzeja Pulika – prezesa LZS „TUR” Turze Rogi, który opowiadając o działalności kierowanej przez siebie organizacji, jednocześnie zachęcał uczniów do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Reprezentantem Uczniowskich Klubów Sportowych, na spotkaniu z uczniami, był Paweł Mućka – nauczyciel w Zespole Szkół w Strzyżewie, jednocześnie członek Społecznej Gminnej Rady Sportu. Podczas prezentacji UKS-ów okazało się, że wielu spośród uczniów obecnych na sali, jest członkami UKS-ów. Ostatnią, prezentowaną formą organizacji, były Koła Gospodyń Wiejskich. Reprezentowała je Beata Pochman – przewodnicząca KGW „Kumpele” z Gręzówki. Powiedziała, że działania realizowane przez kobiety z KGW są tak rozległe, że wykraczają poza typowo kobiece zainteresowania takie, jak gotowanie i pieczenie, czy przygotowywanie stroików i różnorodnych ozdób. Przykładem takich nietypowych działań jest np. dbałość o dziedzictwo religijne i kulturowe. Wielka aktywność i charyzma kobiet z Gręzówki spowodowały, że do KGW zaczęli przyłączać się również mężczyźni.

Gościem specjalnym spotkania była uczennica III klasy gimnazjum w Gręzówce – Elżbieta Przeździak, która jako jedna z trzydzieściorga gimnazjalistów z całego kraju, uczestniczyła w projekcie „Szkoła pod żaglami”. Uczennica opowiedziała rówieśnikom, w jaki sposób przygotowywała się wiele miesięcy, by na pokładzie „Pogorii” popłynąć w rejs oceaniczny oraz jak odbywała się sama podróż. Dodatkową atrakcją była prezentacja zdjęć życia i pracy na pokładzie oraz pięknych miejsc zwiedzanych podczas postojów w portach.

Podstawowym przesłaniem tegorocznego Dnia Edukacji Obywatelskiej była próba pokazania młodym ludziom, że każdy obywatel może mieć ważny udział w kształtowaniu swojego najbliższego otoczenia. Że każdy pomysł, projekt i każde działanie może skutecznie przyczynić się do zmiany rzeczywistości i czynić ją lepszą – bardziej przyjazną człowiekowi.

Pomysłodawcą Dnia Edukacji Obywatelskiej jest Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Łuków – Wojciech Szczygieł.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2013-06-28 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów