mapa strony   |
SmodCMS

 

PROGRAM PROMOCJI GMIN „Business Excellence”

Gmina Łuków już po raz trzeci zdobyła wyróżnienie w Programie Promocji Gmin „Business Excellence”, w kategorii: gmina przyjazna inwestorom.

Program Promocji Gmin „Business Excellence” jest organizowany przez Lubelski Klub Biznesu, pod patronatem honorowym: Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Związku Gmin Lubelszczyzny.

Celami programu jest docenienie starań samorządów z zakresie warunków sprzyjających inwestowaniu, kreowanie pozytywnego wizerunku skutecznych władz samorządowych oraz promocja współpracy pomiędzy gminami a biznesem.

Program obejmuje dwa etapy. W pierwszym etapie Kapituła Konkursu na postawie ankiety weryfikacyjnej dokonuje oceny gmin biorących udział w konkursie. Oceniane są tu następujące obszary: polityka inwestycyjna, zarządzanie i promocja, infrastruktura techniczna i okołobiznesowa, polityka społeczna i ochrona środowiska oraz wskaźniki ekonomiczno – społeczne. W drugim etapie konkursu w gminach przeprowadzany jest audyt.

Program obejmował trzy główne kategorie: gmina wiejska, gmina wiejsko – miejska i gmina miejska. Dodatkowymi kategoriami były: gmina przyjazna inwestorom, gmina przyjazna mieszkańcom, gmina przyjazna środowisku i gmina innowacyjna.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2015-06-10 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów