mapa strony   |
SmodCMS

 

Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków wchodzi w życie

W związku z realizacją Programu „Karta Dużej Rodziny 3+ Gminy Łuków, wprowadzoną Uchwałą Nr IX/ 72 /2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 czerwca 2015 r., zapraszamy posiadaczy Karty Dużej Rodziny po odbiór ulgowych kart wstępu na pływalnię Delfin w Łukowie, pływalnię krytą Delfinek oraz ulgowych kart wstępu do Kina Łuków.

Rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zapraszamy do składania wniosków o przyznanie karty Dużej Rodziny.

Każda osoba mieszkająca na terenie Gminy Łuków, która wyrobi sobie taką Kartę, może za jej okazaniem korzystać z ulg i udogodnień, oferowanych przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu.

Szczegółowe informacje nt. Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce: Karta Dużej Rodziny.

Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Gminy Łuków do zapoznania się z Programem i skorzystania z niego.

Miejsce składania dokumentów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Świderska 12, pokój nr 17A.

Termin odpowiedzi: do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Katalog ulg i rabatów dla mieszkańców Gminy Łuków- posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

L.p.

Nazwa firmy

Adres

Zniżki, rabaty

1.

Pływalnia letnia „Delfin” w Łukowie                             Pływalnia kryta „Delfinek” w Łukowie

 • ul. Browarna 63, Łuków,
 • ul. Siedlecka 56, Łuków

Każda rodzina, będąca posiadaczem Karty Dużej Rodziny, będzie mogła na jej podstawie skorzystać w roku kalendarzowym: z ulgowych 12 biletów wstępu dla dorosłych (ulga w wysokości 4 zł.) oraz 24 ulgowych biletów wstępu dla dzieci (ulga w wysokości 2 zł.).

2.

Kino Łuków

 • ul. Wyszyńskiego 20, Łuków

Każda rodzina, będąca posiadaczem Karty Dużej Rodziny, będzie mogła na jej podstawie skorzystać w roku kalendarzowym: z 12 biletów ulgowych dla dorosłych na projekcje filmowe w kinie Łuków (ulga w wysokości 3 zł.).

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie

 

 • ul. Piłsudskiego 29, Łuków

Ulga 20% na przejazdy jednorazowe na podstawie legitymacji wydanej przez Dział Przewozów PKS w Łukowie S.A. (do wydania legitymacji potrzebne jest zdjęcie i Karta Dużej Rodziny).

4.

GUST Mariusz Borysiuk, Waldemar Krypa Sp.J.

 • ul. Staropijarska 6, Łuków

Rabat w wysokości 5% na zakupy z wyłączeniem towarów objętych promocjami gazetkowymi i innymi promocjami.

5.

F.H.U. GROCHOWIAK

 • ul. Dmocha 15, Łuków

Rabat stały w wysokości 5% (nie dotyczy promocji) lub rabat od 1% do 10% negocjowany (ustalany indywidualnie w trakcie zakupu) ze sprzedawcą.

6.

Księgarnia PRYMUS S.C. Miłkowski P., Żurawski W.

 

 

Księgarnia Marco 

 • ul. Nowopijarska 9b, Łuków,
 • ul. Piłsudskiego 60, Siedlce,
 • ul. Piłsudskiego 24, Siedlce,

 • ul. Staropijarska 2a, Łuków, 

Rabat na cały asortyment sklepu w wysokości 5%. Rabat nie dotyczy innych promocji i nie podlega sumowaniu.       Rabat z Kartą Dużej Rodziny jest do wykorzystania we wszystkich  czterech sklepach.

7. BW GASTRO S.C. A. Wąsikowski, Ł. Bańkowski
 • ul. Warszawska 64, Łuków,
 • ul. Zielona 3A, Puławy
Każda rodzina, będąca posiadaczem Karty Dużej Rodziny, będzie mogła na jej podstawie skorzystać w roku kalendarzowym z nieograniczonej ilości rabatów na całe zamówienie w Pizzerii DA GRASSO. Jednorazowy rabat na całe zamówienie wynosi 15% i dotyczy zamówień w lokalu, bez dowozu do klienta. Rabat nie podlega sumowaniu. Rabat z Karta Dużej Rodziny jest do wykorzystania w dwóch pizzeriach.
8.

Lotos

ul. Międzyrzecka

Rabat 5 gr na 1 l paliwa (LOTOS ON, LOTOS LPG, BENZYNA LOTOS); rabat 10 gr na 1 l paliwa (LOTOS DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC DIESEL); rabat 20 % na wszystkie produkty gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt Lotos oraz 20 % na myjnie samochodowe (rabaty nie łączą się z ofertami promocyjnymi).

9.

Agencja PKO nr 2086

ul. Ojców Pijarów 5

1) rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto za Zero, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jedno dziecko posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, z zastrzeżeniem pkt I.2; 2) dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny, które zawrą z PKO Bankiem Polskim SA umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKO Konto Pierwsze, usług bankowości elektronicznej oraz karty debetowej, pod warunkiem, że przynajmniej jeden z rodziców posiada w PKO Banku Polskim SA rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt I.2. 2. Nie uznaje się, że został spełniony warunek posiadania odpowiednio przez rodzica albo dziecko rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim SA, jeżeli rachunek bankowy prowadzony jest na podstawie umowy konta Inteligo, Konta Codzienne Adm., Konta Spektrum Adm., Konta Ulubione Adm.. 3. Warunki Cenowe Oferty obowiązują od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., dla osób, o których mowa w pkt I.1, które zawrą umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 4. Warunki Cenowe Oferty polegają na obniżeniu opłaty miesięcznej za: 1) prowadzenie Rachunku PKO Konto za Zero do 0,00 zł; 2) obsługę karty debetowej wydanej odpowiednio do Rachunku PKO Konto za Zero lub Rachunku PKO Konto Pierwsze do 0,00 zł.

Obowiązuje do: 2020-08-31

 
10.

F.H.U. GROTA

ul. Kryńskiego 7A

Zniżka na bilet wejściowy: 20% dziecko (tj 10 zł), 25% dorosły (tj. 12zł)  

11.

T-Mobile

ul. Zdanowskiego 4

1) 20% rabatu dla posiadacza Karty Dużej Rodziny przyznawanego na cały okres umowy zawartej między Partnerem, a posiadaczem Karty Dużej Rodziny (zwanej dalej „Umową”) o której mowa w pkt 2 i naliczanego co miesiąc od opłaty miesięcznej (abonamentu).
2) Rabat przyznawany jest na każdą Umowę Abonamentową (Telefon komórkowy i/lub Internet i/lub Telefon domowy. Uprawnienie do otrzymania rabatu obejmuje wyłącznie Umowy zawarte po 13 sierpnia 2015 r.
3) Rabat przyznawany jest zarówno dla ofert tylko z kartą SIM oraz dla ofert z urządzeniem.
4) Rabat przyznawany jest przy transakcjach zawieranych w sklepach stacjonarnych (Sklepy własne oraz Autoryzowane Punkty Sprzedaży).
5) Rabat nie jest przyznawany przy zawieraniu Umów w ramach: ofert specjalnych, ofert dedykowanych dla danego segmentu klienta, ofert czasowych, ofert dostępnych na www.t-mobile.pl.

12.

Optyka OKULARIUM

ul. Dmocha

23% zniżki na oprawy i szkła korekcyjne

13.

Bożena Nurzyńska „Motylek”

 

Dla posiadacza KDR 5% wózki , łóżeczka i foteliki samochodowe 10% zniżki na pozostały asortyment w sklepie, promocje nie łączą się.

14.

ORANGE

ul. Warszawska

W ramach dostępnych w ofercie Orange Polska abonamentów rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny otrzymają: 5 kart SIM, które będą współdzieliły nielimitowane usługi i pakiety przypisane do numeru głównego, 4 karty dodatkowe SIM do dzielenia Internetu oraz 20 GB dodatkowych do wykorzystania co miesiąc w czasie trwania umowy. Klienci Orange mogą wybrać dla siebie jeden z abonamentów rodzinnych w ofercie Smart Plan LTE Wspólny: z telefonem od 90,00 zł/m-c lub od 140,00 zł /m-c; bez telefonu 79,99 zł/m-c lub 129,99zł/m-c. Powyższe abonamenty uwzględniają fakultatywny rabat za e-fakturę i terminowe płatności oraz wyrażenie zgody marketingowej. W ramach abonamentu Klient otrzymuje: • dla klientów przenoszących numer O zł za abonament przez 6 miesięcy; • nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci; • Internet od 10GB do 40GB (w zależności od wybranego planu) + bezpłatna karta SIM do współdzielenia Internetu; • 20 GB dodatkowy pakiet danych do wykorzystania, co miesiąc, w czasie trwania umowy; • 400 minut na połączenia przychodzące i wychodzące w roamingu UE (w zależności od wybranego planu); • 100 minut na połączenia międzynarodowe wychodzące z Polski (Strefa 1 w zależności od wybranego planu); • Internet w UE 0,1GB (w zależności od wybranego planu); • dodatkowy rabat 50% przez 24 miesiące dla Klientów, którzy dokupią abonament komórkowy do posiadanej usługi domowej w Orange. Oferta dostępna w Salonach Orange na terenie całego kraju.  

15.

PLAY

ul. Wyszyńskiego

Partner oferuje zniżkę na następujące taryfy: - Formuła Rodzina - 65 zł Przez 6 miesięcy: 30 zł - 1 karta SIM, 55 zł - 2 karty SIM, 65 zł - 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY - nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych - nielimitowane SMS/MMS - 0,19 zł Minuty na stacjonarne - nielimitowane Wspólny Internet - 10 GB Internet na karcie do Internetu - nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB - Formuła Rodzina - 95 zł Przez 6 miesięcy: 45 zł - 1 karta SIM, 75 zł - 2 karty SIM, 95 zł - 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY - nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych - nielimitowane SMS/MMS - nielimitowane Minuty na stacjonarne - nielimitowane Wspólny Internet - 30 GB Internet na karcie do Internetu - nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB Formuła Rodzina - 125 zł Przez 6 miesięcy: 55 zł - 1 karta SIM, 95 zł - 2 karty SIM, 125 zł - 3-5 kart SIM Minuty & SMS do PLAY - nielimitowane Minuty do wszystkich sieci komórkowych - nielimitowane SMS/MMS - nielimitowane Minuty na stacjonarne - nielimitowane Wspólny Internet - nielimitowane GB Internet na karcie do Internetu - nielimitowane GB przez 3 miesiące, potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB Roaming w UE (dla każdej karty do telefonu) - nielimitowane minuty/SMS/MMS + 500 MB przez 30 dni na całą umowę  

16.

5-10-15

ul. Nowopijarska

10% rabatu na cały asortyment marek własnych Komex S.A., w tym 5.10.15., Lincoln&Sharks, Max&Mia. Rabatem KDR objęte są wyłącznie towary w regularnych cenach (pierwsza cena produktu na metce). Rabat nie łączy się z promocjami/przecenami/wyprzedażami/akcjami specjalnymi np. Noc Zakupów czy rabatem dla uczestników programu lojalnościowego Klub 5.10.15. lub podobnego. Oferta dotyczy sklepów stacjonarnych na terenie Polski. Powyższa zniżka nie dotyczy sklepów wyprzedażowych Komex S.A. (tzw. Outlety) oraz sklepu internetowego www.51015kids.eu.

17.

REPORTER

ul. Kwiatkowskiego 3

Rabat -20% od cen pierwszych. Nie łączy się z innymi promocjami i akcjami specjalnymi. Ważny po okazaniu karty.

Lista partnerów będzie na bieżąco uaktualniana.

Opublikowano dnia: 2015-08-03 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, GOPS
Ostatnio edytowane dnia: 2018-01-12
| Wróć do listy artykułów