mapa strony   |
SmodCMS

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Wersy o Ojczyźnie” - GBP Krynka

We wtorek 10 listopada, w przededniu Święta Niepodległości, podczas wieczornicy upamiętniającej 97 rocznicę wydarzenia, podsumowano konkurs literacki „Wersy o Ojczyźnie” ogłoszony przez Filię GBP w Krynce.

Konkurs był skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Łuków. Warunkiem udziału było napisanie pracy literackiej (wiersz, opowiadanie, wspomnienie, opis, felieton itp.), która byłaby odpowiedzią na pytanie o to, czym dla autora jest Ojczyzna, patriotyzm, poczucie tożsamości narodowej.

W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęło 28 prac. Wiele z nich oddawało głęboko osobisty i emocjonalny stosunek do podjętego zagadnienia. Przedstawiona w nich Ojczyzna mieni się pięknem polskiego pejzażu, chwałą bohaterów, dumą z wybitnych Polaków, ciepłem rodzinnego domu i rodzinnych stron, ale ma też swoje cienie – są to narastające problemy gospodarcze, niepewność jutra. Jako taka wzywa do patriotyzmu, rozumianego zarówno tradycyjnie, jak i bardziej nowocześnie.

Komisja konkursowa oceniła treść, oryginalność ujęcia oraz wartość literacką nadesłanych utworów, po czym przyznała następujące miejsca:

Kategoria uczniów Szkoły Podstawowej:

  • miejsce I – dla Weroniki Wereszczyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie za wiersz pt. „Moja Ojczyzna”,
  • miejsce II – dla Wiktorii Niedziółki ze Szkoły Podstawowej w Krynce za wiersz pt. „Polska Ojczyzna moja”,
  • miejsce III – ex aequo dla Pauliny Celińskiej-Janowicz ze Szkoły Podstawowej w Krynce za wiersz pt. „Z Ojczyzną w tą i z powrotem” i Wiktorii Przybysz ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie za wiersz pt. „Moja Ojczyzna”

Kategoria Gimnazjum:

  • miejsce I – dla Aleksandry Rychlik z gimnazjum w Krynce za wiersz pt. „Piękno Ojczyzny”,
  • miejsce II – dla Mileny Sadło z gimnazjum w Krynce za wiersz pt. „Kolebka życia”,
  • miejsce III – ex aequo dla Katarzyny Czubek z gimnazjum w Krynce za wiersz pt. „Ojczyzna” i Mileny Kędziory z gimnazjum w Krynce za wiersz pod tytułem „Ojczyzna”

Kategoria Dorosłych:

  • miejsce I – dla Pani Marianny Celińskiej z Ról za utwór pt. „Dom Ojczysty”,
  • miejsce II – dla Pani Anny Jerzy z Krynki za utwór pt. „Jaka przyszłość”

Wszyscy Laureaci odczytali swoje utwory podczas wieczornicy „Kocham Cię Polsko” zorganizowanej przez Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne „Orlik”. Wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy wspaniałego talentu literackiego oraz miłości zarówno dla naszej „Małej”, jak i „Dużej” Ojczyzny. Dziękujemy również Nauczycielom, którzy zechcieli podjąć trud i sprawowali opiekę merytoryczną nad pracami swoich uczniów: Pani Annie Kopeć i Pani Ewie Kurowskiej, Pani Jolancie Adamowicz, Panu Antoniemu Szczygłowi. Dziękujemy Fundatorom nagród: Gminnej Bibliotece Publicznej w Łukowie za ufundowane nagród dla dzieci i młodzieży, Panu Andrzejowi Soćko za przekazanie nagród w kategorii Dorosłych, oraz Panu Robertowi Wysokińskiemu za podarowane filmy „Kasanci z Jaty”.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Opublikowano dnia: 2015-11-18 przez: * webadmin * w kategoriach: Biblioteki
| Wróć do listy artykułów