mapa strony   |
SmodCMS

 

Gmina łuków przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących .

Od 09 marca 2016 r. rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące zamieszkałe na terenie Gminy Łuków będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca kwietnia 2016 roku Lokalne Stowarzyszenie Rozwoju „ Nasza Mała Ojczyzna” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Łukowie zajmie się dystrybucją żywności. Z pomocy skorzystają osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy, sok jabłkowy. Miejsce dystrybucji : magazyn przy Urzędzie Gminy w Łukowie ul. Świderska 12.

Prócz wsparcia żywnościowego, Program przewiduje również działania współtowarzyszące. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej Gminie mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. Warsztaty dietetyczne pt.” Zasady zdrowego żywienia „ odbyły się w świetlicy wiejskiej w Łazach w dniu 9 marca br. Szkolenie prowadzili dietetyk i kucharz skierowani przez Lubelski Bank Żywności.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Opublikowano dnia: 2016-03-14 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
| Wróć do listy artykułów