mapa strony   |
SmodCMS

 

Upamiętnienie bohaterów Powstania Styczniowego na terenie gminy Łuków

Do bohaterów – kpt. Wacława Rejmaka ps. „Ostoja” i ks. Stanisława Brzóski, o których pamięć jest wciąż żywa na terenie gminy Łuków, dołączył Franciszek Wilczyński – adiutant ks. Brzóski. To jego imię otrzymało rondo w Łazach – miejscu jego urodzenia. Uroczystość z tej okazji odbyła się w dniu 19 stycznia.

Sylwetkę Wilczyńskiego przybliżyła Małgorzata Szczygielska z Muzeum Regionalnego w Łukowie, autorka publikacji o adiutancie ostatniego dowódcy Powstania Styczniowego na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Słowa podziękowania za pamięć o bohaterze Ziemi Łukowskiej skierowali do organizatorów i uczestników uroczystości poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, starosta łukowski Janusz Kozioł i wójt gminy Łuków Mariusz Osiak.

Z wnioskiem o nadanie imienia rondu wystąpił dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie Mariusz Burdach, a Rada Gminy Łuków przyjęła na tę okoliczność stosowną uchwałę, którą podczas uroczystości odczytał radny z Łazów Antoni Szaniawski. Oprócz nadania imienia rondu, została także odsłonięta tablica upamiętniająca Franciszka Wilczyńskiego. Obrzędu błogosławieństwa tablicy, ronda i wszystkich, którzy będą z niego korzystali dokonał ks. Piotr Osiński z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.

Bezpośrednio po uroczystości wyruszył III Pieszy Rajd Powstańczy imienia ks. Stanisława Brzóski. Jego celem było oddanie hołdu Powstańcom Styczniowy, w sposób szczególny ks. Stanisławowi Brzósce i Franciszkowi Wilczyńskiemu. Uczestnicy Rajdu przebyli trasę 27 km, a jej najważniejszym punktem był pomnik ks. Brzóski w rezerwacie Jata. Po drodze zatrzymali się na łukowskim cmentarzu, by złożyć kwiaty pod pomnikiem Powstańców Styczniowych. Tu też kilka słów do uczestników Rajdu skierował prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków Ryszard Grafik. Wspomniał on walki powstańcze na Ziemi Łukowskiej oraz rolę, jaką odegrał w nich ks. Brzóska. W Jacie grupa łukowska – prawie 90 osób, spotkała się z blisko 40-osobową grupą uczestników Rajdu, która wyruszyła z Wiśniewa. Wszyscy skierowali się pod pomnik ks. Brzóski, gdzie oddali hołd bohaterowi Ziemi Łukowskiej. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy, następnie ks. Maciej Majek z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej przybliżył postać patrona Rajdu – ks. Brzóski, ks. Piotr Osiński przewodniczył modlitwom za wszystkich walczących i poległych w czasie walk niepodległościowych. Sławomir Smolak odczytał apel pamięci poświęcony uczestnikom Zrywu z 1863r., w sposób szczególny przywołując bohaterów Ziemi Łukowskiej. Podczas uroczystości pod pomnikiem ks. Brzóski koordynatorzy Rajdu – Sławomir Smolak i Robert Wysokiński podziękowali wszystkim, którzy wspierają ich w organizacji tego cyklicznego wydarzenia. Wyrazem podziękowania było wręczenie okolicznościowych medali „Przyjaciel Rajdu”. Grupa wiśniewska wróciła busami do domów, a grupa łukowska udała się pieszo w drogę powrotną, zakończoną o godz. 4.30 złożeniem kwiatów pod pomnikiem Powstańców Styczniowych na Placu Narutowicza w Łukowie.

Organizatorami uroczystości byli Wójt i Rada Gminy Łuków oraz Muzeum Regionalne w Łukowie i Towarzystwo Przyrodniczo - Historyczne "Orlik", organizatorami Rajdu - Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju i Towarzystwo Przyrodniczo - Historyczne "Orlik", a także gminy Łuków i Wiśniew oraz Nadleśnictwo Łuków.

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Fot. Paweł Przeździak

Opublikowano dnia: 2018-01-22 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów