mapa strony   |
SmodCMS

 

Odnawialne źródła energii - planowany projekt

Uprzejmie informujemy, że Gmina Łuków zamierza podjąć  starania o pozyskanie kolejnych środków na realizację następnych działań z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Do złożenia ankiet zapraszamy mieszkańców, którzy nie korzystali jeszcze ze wsparcia w ramach trzech ostatnich projektów oraz tych którzy złożyli ankiety na listę rezerwową.

 Od dnia 10.07.2019 r. ankiety są dostępne na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy Łuków pok.23.

Wypełnione ankiety należy zwrócić  do Urzędu Gminy Łuków pok. 23 do dnia 24.07.2018 r. (termin nieprzekraczalny).

Gmina planuje wsparcie na realizację inwestycji dotyczących zakupu i montażu instalacji:

 • kolektory słoneczne (zestawy 2 - panelowe),
 • panele fotowoltaiczne (o mocy max. do 3 kW ).

Po zwrocie wypełnionych ankiet każdy z chętnych  zobowiązany będzie do podpisania umowy deklarującej przystąpienie do projektu.

UWAGA! 
Złożenie ankiety i podpisanie umowy nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja uzależniona jest od uzyskania środków unijnych.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety.

Informacje/wymagania oraz wytyczne do instalowania kolektorów słonecznych:

 1. Kolektory słoneczne mogą być montowane wyłącznie na budynkach mieszkalnych. Nie ma możliwości montażu kolektorów słonecznych na gruncie.
 2. Kolektory słoneczne nie będą montowane na papie, eternicie i goncie.
 3. Miejsce montażu podgrzewacza wody w pobliżu kotłowni, która wyposażona jest/będzie w instalację c.w.u oraz instalację elektryczną.
 4. Wejście do pomieszczenia kotłowni przez wszystkie drzwi przejścia do niej prowadzące o minimalnych wymiarach 80x190 cm w świetle otworu.
 5. Wnioskodawca musi posiadać nieruchomość na terenie Gminy Łuków i spełniać następujące wymagania w zakresie montażu OZE:
 • być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu;
 • posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – dotyczy budynków, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.;
 • nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, odbiór odpadów komunalnych itd.
 1. W budynku, korzystającym z instalacji solarnej nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza lub agroturystyczna, obiekty, na których miałaby być zamontowana instalacja nie jest związana z prowadzeniem działalności rolniczej lub agroturystycznej (montaż dopuszczalny jest w przypadku posiadania odrębnego obiegu c.w.u lub brak zużycia c.w.u na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystycznej) .

 

Informacje/ wymagania oraz wytyczne do instalacji fotowoltaicznych:

 1. Panele fotowoltaiczne mogą być montowane wyłącznie na budynkach mieszkalnych. Nie ma możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie.
 2. Panele fotowoltaiczne nie będą montowane na eternicie.
 3. Wnioskodawca musi być stroną umowy ze sprzedawcą usług energetycznych i posiadać aktualną umowę z operatorem sieci energetycznej.
 4. Planowana moc instalacji fotowoltaicznych nie więcej niż 3 kW.
 5. Minimalna wolna powierzchnia do montażu przy jednej połaci dachu: 30 m2, natomiast przy dwóch 2x15 m2.
 6. Wnioskodawca musi posiadać nieruchomość na terenie Gminy Łuków i spełniać następujące wymagania w zakresie montażu OZE:
 • być właścicielem nieruchomości zabudowanej i gruntowej na których planowany jest montaż instalacji – w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu;
 • posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub zgłoszenie zakończenia budowy – dotyczy budynków, które aktualnie są na etapie zakończenia budowy muszą posiadać takie pozwolenie/zgłoszenie najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.;
 • nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy w ramach zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, odbiór odpadów komunalnych itd.
 1. W budynku, korzystającym z instalacji fotowoltaicznej nie jest prowadzona działalność gospodarcza; nieruchomość, na której miałaby być zamontowana instalacja nie jest związana z prowadzeniem działalności rolniczej lub agroturystycznej (montaż dopuszczalny jest w przypadku oddzielnego opomiarowania działalności rolniczej lub agroturystycznej) .

Do pobrania:

 

Opublikowano dnia: 2019-07-11 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów