mapa strony   |
SmodCMS

 

Zebranie członków spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Gręzówka

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Gręzówka na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki dla Zagospodarowana Wspólnoty Gruntowej Wsi Gręzówka, gm. Łuków, pow. Łukowski, woj. Lubelskie (załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łuków nr 0050.37.2012 z dnia 2 października 2012 r.) zwołuje:

Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki na dzień 23 października 2019 r. o godz. 18.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Gręzówce.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad
  4. Przedstawienie proponowanego porządku zebrania
  5. Zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania
  6. Przedstawienie aktualnej organizacyjnej i finansowej Wspólnoty Gruntowej Wsi Gręzówka
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie podpisania Umów dotyczących dzierżawy gruntów rolnych należących do Wspólnoty Gruntowej Wsi Gręzówka
  8. Dyskusja i wolne wnioski
  9. Zakończenie zebrania

Jeżeli w pierwszym terminie będzie obecnych mniej niż połowa wszystkich członków Spółki, zostanie zwołane drugie Ogólne Zebranie Członków z porządkiem zebrania zaproponowanym powyżej w dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 18.00 również w świetlicy wiejskiej w Gręzówce.

ZARZĄD SPÓŁKI
dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej
Wsi Gręzówka

 

Opublikowano dnia: 2019-10-22 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów