mapa strony   |
SmodCMS

 

Uwaga przedsiębiorcy! Możliwość zwolnienia z opłat za za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga przedsiębiorcy! Możliwość zwolnienia z opłat!

Przedsiębiorcy, którzy wstrzymali działalność gospodarczą w związku z epidemią koronawirusa, nie muszą płacić za wywóz śmieci. Żeby zostać zwolnionym z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację.

Jak zgłosić zmianę, by nie płacić za odbiór odpadów?

  1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  2. W części B „Obowiązek złożenia deklaracji” należy zaznaczyć X przy polu: DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA, podając przyczynę: Wstrzymanie działalności gospodarczej w związku z epidemią koronawirusa oraz wpisać miesiąc i rok np.: kwiecień 2020 – zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  3. W części E „Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gosp. odpadami komunalnymi” należy wpisać 0 zł.
  4. Należy wypełnić pozostałe pozycje deklaracji (części: C, D, E oraz w części F podpisać dokument).
  5. Deklarację można przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, tradycyjnie pocztą lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Łuków przy ul. Świderskiej 12, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
  6. Wznowienie działalności powinno być zgłoszone w ten sam sposób - przez niezwłoczne złożenie nowej deklaracji.

Do pobrania:

 

Opublikowano dnia: 2020-03-26 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
| Wróć do listy artykułów