mapa strony   |
SmodCMS

 

Pomoc dla potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie od lat wspiera w różnej formie potrzebujących mieszkańców gminy Łuków. Jedną z form wsparcia jest przygotowywanie paczek z żywnością w ramach kolejnych edycji programu żywnościowego. W bieżącej edycji, która zakończy się w czerwcu, pracownicy socjalni sami czterokrotnie dystrybuowali żywność wśród mieszkańców pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Ostatni raz żywność była wydawana w maju. Z powodu zagrożenia epidemicznego, odbyło się to z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności i uwzględnieniem bieżących zaleceń służb sanitarnych. Pomoc trafiła do 267 rodzin (w przeliczeniu na osoby to liczba 722), których dochód, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 dla osoby w rodzinie. Osobom niepełnosprawnym i samotnym pracownicy socjalni dostarczyli paczki do domów. W wydawanych paczkach znalazły się mleko, ser, olej, kasza, ryż, makaron, konserwy mięsne, konserwy rybne, pasztety, koncentrat pomidorowy, powidła, buraki w słoiku i cukier. W ramach czterech akcji wydano 29,522 ton żywności. Kolejna – ostatnia już w tej edycji dystrybucja, odbędzie się w czerwcu, a planowana jest już następna edycja programu.

W ramach realizacji programu żywnościowego GOPS w Łukowie współpracuje z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Żywność zaś jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2019.

Gmina Łuków

Fot. GOPS

Opublikowano dnia: 2020-06-02 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
| Wróć do listy artykułów