mapa strony   |
SmodCMS

 

Podpisanie Porozumienia międzygminnego

Gmina Łuków jest jednym z ośmiu samorządów powiatu łukowskiego, które podpisały w dniu 2 czerwca Porozumienie międzygminne w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030”. Porozumienie definiuje zasady partnerstwa, określa prawa i obowiązki Lidera i Partnerów oraz reguluje zasady finansowania wspólnych przedsięwzięć wynikających z partnerstwa.

Poza gminą Łuków, partnerstwo tworzą miasta Łuków i Stoczek Łukowski oraz gminy: Adamów, Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski i Wojcieszków. Liderem koordynującym działania podejmowane w ramach porozumienia jest miasto Łuków, pozostałe samorządy pełnią rolę partnerów.

Pierwszym wspólnym działaniem podejmowanym w ramach Partnerstwa będzie opracowanie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030”. Dokument ten jest jednym z wymogów formalnych przy ubieganiu się o środki w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Porozumienie zostało zawarte na okres dziesięciu lat, wygasa z dniem 31 grudnia 2030 r.

Z ramienia gminy Łuków dokument podpisali wójt Mariusz Osiak i skarbnik gminy Alina Baka.

 

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Fot. Urząd Miasta Łuków

Opublikowano dnia: 2020-06-04 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów