mapa strony   |
SmodCMS

 

Pomoc rzeczowa dla osób bezrobotnych, którzy utracili pracę w okresie pandemii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie prosi o zgłaszanie się osób bezrobotnych z terenu gminy Łuków zainteresowanych uzyskaniem pomocy rzeczowej / żywność , środki higieniczne, itp/.

Pomoc ta zostanie przyznana osobom, które utraciły pracę lub zawiesiły działalność gospodarczą w okresie pandemii. Dokumentem uprawniającym do tej formy pomocy jest zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub świadectwo pracy uzyskane w okresie trwania pandemii.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do pok . nr 17 GOPS w Łukowie do dnia 24 lipca 2020 r. w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie nr tel. 25 798 21 59 – osoba do kontaktu Ewa Świderska.

Opublikowano dnia: 2020-07-22 przez: * webadmin * w kategoriach: Ogłoszenia, GOPS
| Wróć do listy artykułów