mapa strony   |
SmodCMS

 

Biblioteka Publiczna w Gręzówce obchodziła 60-cio lecie istnienia

Dnia 07.12.2009r. Biblioteka Publiczna w Gręzówce obchodziła 60-cio lecie istnienia połączone z podsumowaniem X edycji Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

 • Dyrektor- Zofia Ciuruś
 • Dział Instrukcyjno Metodyczny - Instruktor Magdalena Wójcikiewicz

Starostwo Powiatowe

 • MiPBP w Łukowie- Dyrektor Ewa Wiśnicka
 • Instruktor Renata Zienkiewicz
 • Radny Powiatu- Janusz Kozioł

Urząd Gminy Łuków

 • Wójt Gminy- Kazimiera Goławska
 • Z-ca Wójta- Wiktor Osik
 • była Dyrektor GOK- Lidia Manowiec
 • obecna Dyrektor GOK- Wanda Szaniawska
 • Kierownik GOPS- Zofia Jezierska
 • Kierownik Referatu Społeczno Administracyjnego- Bogumiła Grzeszczak
 • Inspektor- Iwona Pulik
 • Podinspektor- Katarzyna Kuć
 • Główna Księgowa GBP- Marianna Kopeć
 • Przew. Rady Gminy- Mariusz Osiak
 • Radny- Tadeusz Federczyk

Zespół Szkół w Gręzówce

 • Z-ca Dyrektora Sabina Mioduchowska
 • Współorganizatorki X Edycji Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego
  Ewa Grom i Urszula Paśnikowska
 • Rada Rodziców: Elżbieta Sadło, Aneta Kędzierska- Ginter

Laureaci i opiekunowie X Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego

Sołtys wsi Czerśl ( prowadzi Punkt Bibl.) Małgorzata Wysokińska

Sołtys wsi Gręzówka- Leszek Kobojek

*Punkt Apteczny- Aleksandra Świderska

Przedstawiciele mediów

 • Magda Oknińska ( Wspólnota Łukowska)
 • Piotr Giczela- Tygodnik Siedlecki

Bibliotekarki Gminy Łuków

 • Barbara Gajda
 • Henryka Sadło
 • Anna Wąsiewicz
 • Danuta Soćko
 • Barbara Siemionek
 • Renata Niewęgłowska

Na wstępie Dyrektor GBP Alicja Śledź podziękowała za wieloletnią współpracę pracownikom:

 • Urzędu Gminy w Łukowie ,oraz Radnym Gminy Łuków
 • Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Miejskiej
  Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie
 • Zespołowi Szkół w Gręzówce
 • nauczycielom ze szkół terenu Gminy Łuków

Następnie P. Wójt Gminy Łuków Kazimiera Goławska, Dyrektor WBP Zofia Ciuruś i Dyrektor MBP W Łukowie Ewa Wiśnicka wręczyły listy gratulacyjne Alicji Śledź za pracę na rzecz Biblioteki Publicznej w Gręzówce.
Imprezę umilił występ młodzieżowego zespołu . BEL CANTO z Zespołu Szkół w Gręzówce z programem kolęd pod kierownictwem P. Tomasza Pirosa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się laureaci wraz z opiekunami X edycji Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego, którzy otrzymali nagrody książkowe. Po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem i skromny poczęstunek.

Organizatorki Ewa Grom i Alicja Śledź podziękowały sponsorom:

 • Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Handlowym „Agro-Top”
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Firmie Usługi Cukiernicze „Ela”(za przekazane torty z racji jubileuszy)

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2009-12-10 przez: * webadmin * w kategoriach: Biblioteki
| Wróć do listy artykułów