mapa strony   |
SmodCMS

 

Mały człowiek poznaje świat - ZS Gołąbki

W kwietniu 2009 r. Szkoła Podstawowa w Gołąbkach przystąpiła do Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I etap projektu (od kwietnia do 20 grudnia 2009r.) realizowała pani Marzena Robert. Objęci zostali nim uczniowie klasy I SP. Jednym z pierwszych było zorganizowanie w pracowni Dziecięcych Ośrodków Zainteresowań i dokonanie diagnozy profilu inteligencji każdego ucznia ( IV- VI 09r.). Od września 2009 r. nauczycielka prowadziła zajęcia pozalekcyjne w oparciu o autorski program „Mały człowiek poznaje świat”. Dostosowane zostały one do indywidualnych potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień uczniów. W trakcie zajęć wykorzystywano nowatorskie metody i treści kształcenia. Wspierano rozwoju umysłowy, emocjonalny, społeczny, fizyczny i motoryczy poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Uczestnictwo uczniów w projekcie zakończył pokaz efektów i osiągnięć dzieci nabytych w czasie trwania zajęć. Uczniowie nabyte umiejętności zaprezentowali 16.12.2009r. przed rodzicami i dyrektorem szkoły- p. M. Królem.
Dzięki realizacji tego Projektu szkoła pozyskała nowatorskie środki dydaktyczne na kwotę 8.000 tys. złotych.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2010-01-05 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe, Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2010-01-25
| Wróć do listy artykułów