mapa strony   |
SmodCMS

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - ZS Czerśl

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiłado realizacji Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa pt. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
Istotą Projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.
W drugim semestrze ubiegłego roku szkolnego podjęliśmy wiele działań związanych z realizacją Projektu. Od września tego roku szkolnego uczniowie klasy drugiej uczestniczyli w dodatkowych obowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, podczas których rozwijane były różne dziedziny aktywności dzieci podczas „Wędrówek w nieznany świat”. Taki właśnie tytuł nosił cykl zajęć.
Na zakończenie został przygotowany pokaz efektów pracy. Ponieważ pokaz odbywał się w grudniu, nosił on tytuł „Wędrujemy do Betlejem”. W scenariusz pokazu została włączona tematyka realizowana na zajęciach obowiązkowych, dlatego też wystąpiły nietypowe postacie podążające witać Bożą Dziecinę.
Pokaz składał się z dwóch części: jasełek i spotkania dzieci, rodziców z nauczycielem realizującym Projekt.
Jasełka, które prezentowane były w sali gimnastycznej, zgromadziły wielu widzów: władze gminne w osobie p. W. Osika, Edukatora Projektu p. J. Galińską, sołtysa Czerśli
p. M. Wysokińską, emerytowanych pracowników, rodziców, grono pedagogiczne i pozostałych pracowników Zespołu.
Druga część pokazu odbyła się w sali Projektu. Podczas spotkania nauczyciela, dzieci, rodziców i Edukatora prezentowane były inne umiejętności uczniów. Na zakończenie dzieci otrzymały na pamiątkę palcynki- myszki.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2010-01-12 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
| Wróć do listy artykułów