mapa strony   |
SmodCMS

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 P R O W  -  P R O G R A M  R O Z W O J U  O B S Z A R Ó W   W I E J S K I C H
 

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołaszyn, Gmina Łuków”

 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie miejsc przyjaznych rowerzystom”

 

„Budowa świetlicy w miejscowości Zalesie”

„Budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie”

„Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dmininie”

„Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łuków”

„Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Klimki”

„Budowa Centrum Integracji Pokoleń w miejscowości Ryżki”

"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krynka"

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazy”

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąbki”

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziory”

„Oznakowanie szlaku rowerowego”

 

"Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Strzyżew"


"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwacz"


"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malcanów"


"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw w miejscowości Suleje"


"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw w miejscowości Szczygły Dolne"


"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw w miejscowości Zarzecz Łukowski"