mapa strony   |
SmodCMS

Oficjalna witryna internetowa Gminy Łuków

Mamy nadzieję, że ten krótki przewodnik zainteresuje Państwa i zachęci do odwiedzenia naszej gminy. Jest to gmina typowo rolniczą - ponad połowę jej powierzchni zajmują użytki rolne.W jej skład wchodzi 36 sołectw, w których mieszka 17.780 osób (stan na 31.03.2015r.).

Urząd Gminy mieści się w Łukowie, samo miasto jest jednak oddzielną jednostką administracyjną. Do niewątpliwych walorów okolic Łukowa należy środowisko przyrodnicze - jedną trzecią powierzchni gminy stanowią lasy, w których zamieszkuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Teren Gminy Łuków to częściowo rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Gminy Łuków a informacje zawarte na niniejszej witrynie niech tylko utwierdzą Państwa w przekonaniu, że warto tu żyć, pracować i odpoczywać ...

 

Wójt Gminy Łuków
(-) Mariusz Osiak

Film promocyjny

Tu nas znajdziesz:

 

System Gospodarki Odpadami

Wybory Prezydenckie 2015

Legalis - system informacji prawnej

 

Eurorenoma  System Informacji Przestrzennej
Gmina Łuków - grafika Jerycho2016

P.L.I.K. - Plan Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łuków

Ankieta dotycząca sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Łuków


Co się u nas dzieje - aktualności w działach (ostatni wpis z dnia):

Program Usuwania Azbestu

 

Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

  2015-07-27 2015-07-06 2015-07-13 2015-06-29

2015-06-29

2015-04-10 2015-07-15
  • Informacje ogólne Gminy Łuków - kliknij
  • Zamówienia Publiczne Gminy Łuków - kliknij
  • Oświata Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje kulturalne z Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje z bibliotek Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kliknij
  • Gminy Łuków w mediach - kliknij

 

Program Promocji Gmin Business Excellence

Lokalna Grupa Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI - kliknij aby przejść do serwisu

 

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Planowe wyłączenia dostaw energii elektrycznej

S.A.I.T.

 

Pogoda -  Łuków

 

Biuletyn Informacji Publicznej Trafione Inwestycje - Podstrefa Łuków Dziennik Ustaw Monitor Polski