mapa strony   |
SmodCMS

Oficjalna witryna internetowa Gminy Łuków

Gmina Łuków - grafika

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

   Informujemy mieszkańców Gminy Łuków, że Urząd Gminy nie zlecał kontroli pieców C.O. Działania nieznanych Urzędowi osób są nielegalne. W przypadku kontaktu z takimi osobami prosimy informować Policję.

 

Mamy nadzieję, że ten krótki przewodnik zainteresuje Państwa i zachęci do odwiedzenia naszej gminy. Jest to gmina typowo rolniczą - ponad połowę jej powierzchni zajmują użytki rolne. W jej skład wchodzi 36 sołectw, w których mieszka 18.550 osób (stan na 31.12.2023 r.).

Urząd Gminy mieści się w Łukowie, samo miasto jest jednak oddzielną jednostką administracyjną. Do niewątpliwych walorów okolic Łukowa należy środowisko przyrodnicze - jedną trzecią powierzchni gminy stanowią lasy, w których zamieszkuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Teren Gminy Łuków to częściowo rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Gminy Łuków a informacje zawarte na niniejszej witrynie niech tylko utwierdzą Państwa w przekonaniu, że warto tu żyć, pracować i odpoczywać ...

Wójt Gminy Łuków
(-) Mariusz Osiak

Usywamy azbest

 

Zgoda na kontakt elektroniczny

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

  Film promocyjny

Zgoda na kontakt elektroniczny

System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

MPZP- studium

Rządowy Fundsz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundsz Rozwoju Dróg

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika Gmina Łuków - grafika Gmina Łuków - grafika

 

Baza Danych o Odpadach

 

Sesje Rady Gminy Łuków

 

Spacer Wirtualny - Gmina Łuków

 

System Gospodarki Odpadami

 

CEIDG - Gmina Łuków

 

Rządowy Fundsz Rozwoju Dróg

 

  • Informacje ogólne Gminy Łuków - kliknij
  • Zamówienia Publiczne Gminy Łuków - kliknij
  • Oświata Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje kulturalne z Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje z bibliotek Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kliknij
  • Gminy Łuków w mediach - kliknij

Uwaga - zasady wycinki drzew

Usuwamy azbest bezpłatnie

Bezpłatna pomoc prawna

Lokalna Grupa Działania

Karta Dużej Rodziny

Wspieraj Seniora

Teraz Pora na Seniora

 

Aktualności