mapa strony   |
SmodCMS

Kontakt

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel./fax: (25) 798 24 39, 798 23 92
e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
godziny pracy: 7:30 - 15:30

Urząd Gminy Łuków Gmina Łuków

NIP: 825-14-13-488
REGON: 000537941

NIP: 8251997986
REGON: 711582440

U P R Z E J M I E   P R O S I M Y   I N T E R E S A N T Ó W

dokonujących wpłat na nasze konto o sprawdzenie czy opłata, którą wnoszą z pewnością dotyczy sprawy właściwej dla Urzędu Gminy Łuków, (na stronie internetowej, którego się znajdują)
czy też Urzędu Miasta Łuków

Dla przykładu na podane poniżej konto dokonujemy opłat skarbowych za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących zdarzeń, które miały miejsce na terenie Gminy Łuków.

W świetle powyższego osoby urodzone w samym mieście Łuków opłat takich dokonują
na konto właściwe dla Urzędu Miasta Łuków.

W przypadku takim informacji należy szukać na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków pod adresem http://www.lukow.pl lub dzwonić pod numer centrali Urzędu Miasta 25 798 3001

Jeśli nie są Państwo pewni swojego wyboru proszę przed wpłatą skontaktować się z  właściwym USC celem uniknięcia późniejszych procedur wynikających z niepoprawnie dokonanych wpłat a co za tym idzie opóźnień w otrzymywaniu dokumentów.

USC MIASTA ŁUKÓW - 25 798 2905
USC GMINY ŁUKÓW - 25 798 3039 

Konto bankowe:

Bank PKO BP S.A. O/Łuków 29 1020 1260 0000 0202 0014 0426 

Gmina Łuków - grafika

Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji

Andrzej Pulik
tel. 25 798 24 39 w.122

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów - Skarbnik Gminy
Alina Baka
tel. 25 798 21 87 w.105

Kierownik Referatu Społeczno -Administracyjnego
Janusz Jezierski
tel. 25 798 24 39 w. 128

Kierownik Referatu Gospodarki i Przedsiębiorczości Gminy
Stanisław Siemionek
tel. 25 798 24 39 w. 135

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Zofia Jezierska
tel. 25 798 21 59 w.153

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Jadwiga Niedziółka
tel. 25 798 30 39

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Henryk Wysocki
tel. 25 798 24 39 w.101

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
Bogdan Wiącek
tel. 25 798 24 40 w.146

Stanowisko ds. Wojskowych i OC
Andrzej Kurek
tel. 25 798 24 39 w.132

Stanowisko ds. Promocji Gminy
Edyta Katarzyna Kuć
tel. 25 798 24 39 w.139
kom. 501 493 934
kuc@lukow.ug.gov.pl

Radca Prawny Gminy
Dziubek Bogusław
tel. 25 798 24 39

Z lewej strony w menu znajdą Państwo
Książkę telefoniczną
z numerami telefonicznymi do poszczególnych pracowników

*
*
*
 
SmodCode