mapa strony   |
SmodCMS

Oficjalna witryna internetowa Gminy Łuków

 

 

Mamy nadzieję, że ten krótki przewodnik zainteresuje Państwa i zachęci do odwiedzenia naszej gminy. Jest to gmina typowo rolniczą - ponad połowę jej powierzchni zajmują użytki rolne. W jej skład wchodzi 36 sołectw, w których mieszka 18.278 osób (stan na 30.09.2019r.).

Urząd Gminy mieści się w Łukowie, samo miasto jest jednak oddzielną jednostką administracyjną. Do niewątpliwych walorów okolic Łukowa należy środowisko przyrodnicze - jedną trzecią powierzchni gminy stanowią lasy, w których zamieszkuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Teren Gminy Łuków to częściowo rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Gminy Łuków a informacje zawarte na niniejszej witrynie niech tylko utwierdzą Państwa w przekonaniu, że warto tu żyć, pracować i odpoczywać ...

 

Wójt Gminy Łuków
(-) Mariusz Osiak

Tu nas znajdziesz:

Festyn rodzinny z geologią

   Wybory Parlametarne 2019

Film promocyjnyPlan Lokalnych Inicjatyw kulturalnych

  

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

MPZP- studium

 

Co się u nas dzieje - aktualności w działach (ostatni wpis z dnia):

Sesje Rady Gminy Łuków

 

System Gospodarki Odpadami

Rajd

 

 

  2019-10-14 2019-10-18 2018-05-23 2019-10-02

2019-06-07

2019-10-08 2019-10-07
  • Informacje ogólne Gminy Łuków - kliknij
  • Zamówienia Publiczne Gminy Łuków - kliknij
  • Oświata Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje kulturalne z Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje z bibliotek Gminy Łuków - kliknij
  • Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kliknij
  • Gminy Łuków w mediach - kliknij

Uwaga - zasady wycinki drzew

Karta Dużej Rodziny

Usuwamy azbest bezpłatnie   

500+  

Bezpłatna pomoc prawna

Teraz Pora na Seniora

Lokalna Grupa Działania

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

 

Planowe wyłączenia Gminny Punkt Konsultacyjny Uzależnień Badania jakości wody Pogoda
Biuletyn Informacji Publicznej Trafione Inwestycje - Podstrefa Łuków Dziennik Ustaw Monitor Polski