mapa strony   |
SmodCMS

 

Szukaj:
 • Dyrektor GOK Henryk Wysocki przechodzi na emeryturę

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-25 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  I tak dobiega końca moja 44 letnia zawodowa „przygoda z kulturą”, której ostatnim etapem była Gmina Łuków. Ten prawie dziewięcioletni czas pracy w lokalnej społeczności Gminy Łuków, pozostawi w mojej pamięci wiele wspaniałych chwil, które razem spędziliśmy w trakcie licznych spotkań, uroczystości i wydarzeń, a które często inspirowane były przez Was samych, dając tym samym wyraz pozytywnych relacji kontaktów społecznych i dobrej woli współpracy i współdziałania z instytucją kultury, którą kierowałem przez te kilka lat ...

 • Oświadczenie pełnomocnika GOK - wynajem świetlicy wiejskiej w Turzych Rogach

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-25 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  W związku z publikacją na portalu Lukow24 listu czytelniczki odnośnie wynajmu Świetlicy Wiejskiej w Turzych Rogach oświadczamy co następuje ...


   

 • Warsztaty dietetyczne w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-25 | W kategoriach: GOPS

  Gmina Łuków - grafika

  W dniu 22 lipca 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Łukowie odbyły się warsztaty dietetyczne w ramach realizacji działań towarzyszących wynikających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2022 Organizatorem warsztatów był Polski Czerwony Krzyż w Lublinie wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukowie. W warsztatach wzięły udział osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ...

 • Opracowanie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łuków na lata 2023-2025 - zaproszenie - ankiety skierowane do społeczności lokalnej

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-21 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS

  Gmina Łuków - grafika

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowe uprzejmie informuje, że działając na podstawie: art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 poz. 447) przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Łuków na lata 2023-2025. Zapraszamy mieszkańców Gminy Łuków do wzięcia udziału w tworzeniu dokumentu i wypełnienia załączonej ankiety "Problemy rodzin i dzieci” mającej na celu identyfikację problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie ...

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie ws. decyzji o środ. uwarunk. - Zmiana lasu na użytek rolny - Świdry

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-18 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1 960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późno zm.- cyt. dalej jako "k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.1029 - cyt. dalej jako "UUOŚ"), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu, niestanowiącego własności skarbu Państwa, na użytek rolny, na działce nr 343, obręb Świdry, gmina Łuków w celu zwiększenia produkcji rolnej" ...
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łuków - zakład produkcji suszonych owoców w miejscowości Dąbie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-14 | W kategoriach: Ogłoszenia, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja nowych linii technologicznych w zakładzie produkcji suszonych owoców, soków, proszków z owoców i ziół w miejscowości Dąbie, gm. Łuków na działkach nr ewid. 1471, 1472” ...

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew - Rozbudowa farmy wiatrowej w miejscowości Gostchorz

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-13 | W kategoriach: Ogłoszenia, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) - zwana dalej "ustawą ooś" w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późno zm.) - zwany dalej "Kpa" zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 07.07.2022 r. wydane zostało postanowienie znak A.6220.05.2022.ML nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa istniejącej fanny wiatrowej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencji gruntów 12 miejscowości Gostchorz, gmina Wiśniew, powiat siedlecki, woj. mazowieckie" ...

 • "Wieści z Gminy" - numer 3 (42) 2022

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-08 | W kategoriach: Prasa

  Gmina Łuków - grafika

  Wieści z Gminy to najlepsze miejsce na Państwa reklamę, kontakt: Edyta Katarzyna Kuć tel. 25 7982439 w.139 lub 501493934. Wydawca: Urząd Gminy Łuków Adres redakcji: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 7982439 w.139, e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl Readaktor naczelny: Edyta Katarzyna Kuć Skład graficzny: drukarnia PPH IWONEX ...

 • Spotkanie informacyjne na temat programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - 11 lipca 2022r. g.10:00 sala konferencyjna urzędu

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-07 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Wójt Gminy Łuków informuje, że w Urzędzie Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, sala konferencyjna (I piętro) w dniu 11.07.2022 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w spotkaniu. ...

 • Sołecki Festyn Rodzinny w Szczygłach Dolnych - Witamy wakacje 2022 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-06 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Z inicjatywy sołtys Anety Szczygielskiej 26 czerwca br. na placu przy świetlicy w Szczygłach Dolnych zorganizowany został Sołecki Festyn Rodzinny ,,Powitanie Wakacji". Mieszkańcy sołectwa miło spędzili niedzielne popołudnie. Dzieci bawiły się na dmuchańcach, był pokaz i przejażdżka wozem Strażackim OSP Szczygły Dolne, pokaz radiowozu i motocykli policji oraz krótka pogawędka o bezpieczeństwie ruchu drogowego i zagrożeniach jakie czyhają podczas wakacji. Ewelina Szczygielska i Olga Sosnowska oraz Wojciech Wereszczyński przygotowali dla dzieci wiele atrakcji i konkurencji: przeciąganie liny, zabawa chustą, skakanie w workach, przerzucanie balonika z wodą by nie pękł i wiele innych ...

 • Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Świadectw z Czerwonym Paskiem 2022 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-06 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Protokół z losowania nagród rzeczowych w dniu 05. lipca 2022 w ramach Gminnego Konkursu Świadectw z Czerwonym Paskiem 2022 1. W konkursie udział wzięło łącznie 72 uczniów z terenu Gminy Łuków. 2. W kategorii „ Prymus Gminy Łuków 2022” udział wzięło 61 uczniów 3. W kategorii „Omnibus Gminy Łuków 2022” udział wzięło 11 uczniów W wyniku losowania bony towarowe o wartości 500 zł wylosowano dla: W kategorii „Prymus Gminy Łuków 2022” – Bieniek Zuzanna -Sięciaszka Pierwsza 84 W kategorii „Omnibus Gminy Łuków 2022” – Sierociuk Kaja -Dąbie 10B ...

 • Zespoły z Gminy Łuków z dwoma nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-06 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Zespół „Niezapominajki” z Dminina pod kierunkiem Bogumiły Rozwadowskiej i Mirosława Łukasika zajął III miejsce na XX Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu seniorów „ARS 2022” we Włocławku w kategorii „Folklor” i otrzymał nagrodę finansową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 800 złotych, zaś „DuetFolk” w osobach Mirosława Łukasika i Henryka Wysockiego z tegoż zespołu ,za zajęcie II miejsca w kategorii ”Muzyka” otrzymał nagrodę pieniężną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1.500 zł. Nasze zespoły były jedynymi zespołami reprezentującymi województwo lubelskie ...

 • Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni w Białej Podl. PGW Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne Gołaszyn - MEL-KAN

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-05 | W kategoriach: Ogłoszenia, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Kazimierza Jakubiaka prowadzącego działalność gospodarczą pn. P.U.H. "MEL - KAN" Kazimierz Jakubiak z siedzibą w m. Ryżki 76 C, 21-400 Łuków w sprawie wygaszenia w ust. I pkt. 1 pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Łukowskiego z dnia 27 lipca 2012 r. znak: ROŚ.6341.54.2012-7 oraz w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące: 1. pobór wód podziemnych z ujęcia wiejskiego " Gołaszyn" ...

 • Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni w Białej Podl. PGW Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne Gręzówka - MEL-KAN

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-05 | W kategoriach: Ogłoszenia, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Kazimierza Jakubiaka prowadzącego dzialalność gospodarczą pn. P.U.H. "MEL - KAN" Kazimierz Jakubiak z siedzibą w m. Ryżki 76 C, 21-400 Łuków w sprawie wygaszenia w ust. I pkt. 2 pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Łukowskiego z dnia 27 lipca 2012 r. znak: ROŚ.6341.54.2012-7 oraz w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące: 1. pobór wód podziemnych z ujęcia wiejskiego " Gręzówka" ...

 • Obwieszczenie Dyr. Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie - wodociąg Malcanów

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-04 | W kategoriach: Ogłoszenia, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz . U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późno zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia że wszczyna, na wniosek P.U.H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak, postępowanie administracyjne w sprawie zrzeczenia się pozwolenia wodnoprawnego w pkt I ppkt 3 lit. a, b na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Malcanów i na wprowadzanie wód popłucznych do ziemi za pośrednictwem studni chłonnej udzielonego decyzją wydaną przez Starostwo Powiatowe w Łukowie z dnia 27.07.2012 r. ...

 • Wydawanie karnetów na baseny OSIR Łuków wstrzymane do 20 września 2022 r. - GZO Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-01 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Informujemy, że Gminny Zespół Oświatowy wstrzymuje wydawanie biletów na baseny OSIR w Łukowie do dnia 30 września 2022 roku. Zapraszamy uprawnionych mieszkańców naszej gminy po w/w terminie ...


   

 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP gm. Łuków wraz z prognozą oddz. na środ. - Sięciaszka Druga

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-07-01 | W kategoriach: Informacje, Plan Zagospod. Przestrzennego

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łuków Uchwał Nr LI/364/2022 Rady Gminy Łuków z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/319/2021 Rady Gminy Łuków z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Sięciaszka Druga i przystąpieniu do sporządzania zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

 • "Wianki na Krzną 2022" z zespołami z gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-28 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  W Parku Miejskim dokładnie w Noc Świętojańską, przypadającą 24 czerwca, odbyła się doroczna impreza pn. „Wianki nad Krzną”, której w tym roku współorganizatorem razem z Łukowskim Ośrodkiem Kultury był także Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie. W tegorocznym wydarzeniu kulturalnym w części artystycznej wystąpiły wszystkie nasze zespoły ludowe tj. Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Jata” oraz zespoły „Niezapominajki” z Dminina, „Zalesianki” z Zalesia, „Kumpele” z Gręzówki i „Jagódki” ze Żdżar ...

 • "Powitanie wakacji" w "Sołtysim Dołku" w Turzych Rogach

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-28 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Koło Gospodyń Wiejskich „Turowianki”, powołane do życia w miesiącu kwietniu br. zainaugurowały swoją społeczną działalność na rzecz lokalnego środowiska, organizując plenerową zabawę wakacyjną dla dzieci w „Sołtysim Dołku” w Turzych Rogach . Program imprezy wypełniony był licznymi atrakcjami , zabawami z animatorami i konkursami. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zadbały o dekorację oraz przygotowały poczęstunek ...

 • Festyn rodzinny "Powitanie lata na Ludowo" w Zalesiu

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-28 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Po raz kolejny w Zalesiu w ostatnią niedzielę czerwca br. zorganizowany został festyn rodzinny, połączony z doroczną imprezą „Lato na ludowo” z udziałem zespołów śpiewaczych z terenu gminy Łuków i ościennych miejscowości. W trakcie imprezy zaprezentowały się zespoły „Zalesianki” z Zalesia ,„Niezapominajki” z Dminina, „Jagódki” ze Żdżar, ”Kumpele „ z Gręzówki oraz „Melodia „ z Domaszewnicy i „Świderzanki” ze Świderek. Swoje umiejętności recytatorskie i wokalne zaprezentowały dzieci i młodzież szkolna ...

 • „Jagódki” na „Święcie Kupały” w Osiecku

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-28 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Zespół „ Jagódki” za Żdżar gościł na „Święcie Kupały” w Osiecku ( woj. mazowieckie) prezentując swój repertuar ludowy w pięknej leśnej scenerii ze stawem z „prawdziwymi kwitnącymi nenufarami ”. Charakter tego magicznego miejsca w pełni oddawał atmosferę prastarego święta, które zgodnie tradycją zakończyło się puszczaniem wianków na wodę ...

 • Uwaga - informacja w sprawie karnetów na baseny OSIR w Łukowie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-28 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Informujemy mieszkańców naszej gminy, którzy dysponują karnetami na pływalnie OSIR w Łukowie, że: niewykorzystane bilety z pływalni krytej "DELFINEK pozostają ważne na kompleks basenów pływalni letniej DELFIN lecz tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku ...

   

 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Rozbudowa drogi krajowej nr 63 ..."

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-23 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Zgodnie z art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - cyt. dalej jako "Kpa") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 - cyt. dalej jako "UUOŚ"), zawiadamiam, iż postępowanie wszczęte na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - Łuków od km 287+884,00 do km 299+348,30" ...

 • Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości - Łazy

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-22 | W kategoriach: Mienie komunalne

  Gmina Łuków - grafika

  Wójt Gminy Łuków działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.), stosownie do Uchwała Nr XLVIII/351/2022 Rady Gminy Łuków z dnia 29 kwietnia 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Łazy i Zarządzenia Nr 0050.28.2022 Wójta Gminy Łuków z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w miejscowości Łazy ...

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołaszyn i Ławki

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-22 | W kategoriach: Zamówienia publiczne

  Gmina Łuków - grafika

  Pełna nazwa zadania:
  "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołaszyn i Ławki"
  Termin składania ofert: 07-07-2022 10:00
  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.06.2022 r.
  Odpowiedzi na zapytania 1 z dnia 30.06.2022 r.
  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 06.07.2022 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.07.2022 r.
  Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 08.07.2022 r.
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 01.08.2022 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 30.08.2022 r.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W-wie ws. decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 12

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-22 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie art. 101 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) zawiadamia Strony, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 12 stycznia 2022 r., uzupełniony przy pismach z dnia 22 lutego 2022 r. oraz z dnia 4 marca 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowanej przez - Pana Krzysztofa Pietrasa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice - Luków (C-E 20)" - zadanie 2 Góra Kalwaria - Łuków" ...
   

 • Obwieszczenie Starosty Łukowskiego - postępowanie administracyjne - przepusty komunikacyjne

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-22 | W kategoriach: Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 33 ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późno zm.) oraz na podstawie art. 61 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późno zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia na przebudowę oraz budowę przepustów komunikacyjnych dla inwestycji pn. "Szaniawy" - melioracje użytków rolnych, gm. Trzebieszów, pow. lukowski- etap I zlokalizowanych na terenie gminy: Łuków (Strzyżew dz. nr ewid. 1215/2) ...

 • Hawajski Piknik Rodzinny w Jeziorach - 2 lipca 2022 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-22 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Zapraszamy 2 lipca 2022 (sobota) od godz.15.00 - plac przy świetlicy wiejskiej w Jeziorach. W progamie: dmuchańce dla dzieci (bezpłatnie) zabawy, gry, konkursy z Animatorem, pokazy Straży Pożarnej i Policji, grill, wata cukrowa, popcorn, napoje ...
   

 • "Witamy wakacje" - sołecki festyn rodzinny w Szczygłach Dolnych - 26 czerwca 2022 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-22 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Zapraszamy 26 czerwca 2022 (niedziela) od godz.14.00 - plac przy świetlicy w Szczygłach Dolnych. W progamie: gry, zabawy, konkursy z nagrodami, dmuchańce dla dzieci (bezpłatnie), pokazy Straży Pożarnej i Policji, wata cukrowa, popcorn, słodki poczęstunek ...
   

 • Dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-21 | W kategoriach: Ogłoszenia, GOPS

  Gmina Łuków - grafika

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że dnia 29 czerwca 2022 r. planowana jest dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, Podprogram 2021. Wszystkie osoby zakwalifikowane do programu zapraszamy po odbiór żywności ...
   

 • Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości - Krynka

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-20 | W kategoriach: Mienie komunalne

  Gmina Łuków - grafika

  Wójt Gminy Łuków działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.), stosownie do § 3 ust.1 i 2 Uchwały Nr XV/118/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łuków oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony i Zarządzenia Nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Łuków z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w miejscowości Krynka ...

 • Ogłoszenie - przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości - Gręzówka

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-20 | W kategoriach: Mienie komunalne

  Gmina Łuków - grafika

  Wójt Gminy Łuków działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) stosownie do § 3 Uchwały Nr XV/118/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łuków oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony i Zarządzenia Nr 0050.27.2022 Wójta Gminy Łuków z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w miejscowości Gręzówka ...

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Łuków o dodatkowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów dla niepublicznych jednostek oświatowy

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-15 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późno zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935) ogłaszam, co następuje:

   

 • Gminny Festyn Rodzinny z Geologią

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-15 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Gołaszyn – to miejsce występowania unikalnych na skalę światową pokładów czarnego iłu jurajskiego zawierającego skamieniałe muszle amonitów – wymarłych mięczaków morskich. Te wyjątkowo cenne zasoby niestety mało są znane poza środowiskiem geologów. W celu ich popularyzowania Gmina Łuków i miejscowy Zespół Szkół prowadzą szereg działań promocyjnych dotyczących amonitów. Jednym z nich jest organizacja Gminnego Festynu Rodzinnego z Geologią. To wydarzenie cykliczne, które na czas trwania pandemii musiało zostać zawieszone ...

 • Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zalesie, gmina Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-15 | W kategoriach: Zamówienia publiczne

  Gmina Łuków - grafika

  Pełna nazwa zadania:
  "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zalesie, gmina Łuków"
  Termin składania ofert: 2022-06-23 10:00
  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.06.2022 r.
  Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ z dnia 22.06.2022 r.
  Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 23.06.2022 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.06.2022 r.
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.07.2022 r.
  Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 08.07.2022 r.

 • 17 czerwca 2022 r. bez możliwości opłat podatkowych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-14 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 roku (piątek) w Urzędzie Gminy Łuków brak będzie możliwości realizacji opłat podatkowych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy jednocześnie zapraszając zainteresowanych w/w do wizyty w naszym urzędzie wcześniej lub od poniedziałku 20 czerwca 2022 r. ...
   

 • "Lubelskie pomaga Ukrainie - nauka języka polskiego"

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-13 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Szanowni Państwo, informujemy, iż od 10 czerwca 2022 r. ruszył nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ...
   

 • Obwieszczenie o środowisk. uwarunk. dla przedsięw. pn.: Budowa drogi gminnej nr 102764L Gołaszyn-Ławki

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-13 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania iż po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (data wpływu na kancelarię Urzędu: 10 czerwca 2022 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 102764L Gołaszyn-Ławki” ...

 • Pomoc dla rolników

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-13 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 grudnia 2021 r. w terminie do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" PROW 2014 - 2020 ...

 • Upamiętnienie Franciszka Salezego Jezierskiego

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-10 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Franciszek Salezy Jezierski – kaznodzieja, pisarz i publicysta czasów Sejmu Wielkiego. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. Autor słynnego „Kazania przed stanami Rzeczypospolitej” wygłoszonego na rozpoczęcie obrad Sejmu Wielkiego w 1788 r. Mało osób wie, że ten wielki Polak i patriota urodził się w Gołąbkach, na terenie obecnej Gminy Łuków. I w miejscu urodzenia został upamiętniony. Przypomina o nim tablica odsłonięta i poświęcona 9 czerwca w miejscowym Zespole Szkół podczas uroczystości dedykowanej kanonikowi Jezierskiemu, zorganizowanej w Zespole Szkół w Gołąbkach ...

 • Klub Szachowy Hetman Krynka serdecznie zaprasza na szkolenie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-09 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Klub Szachowy Hetman Krynka serdecznie zaprasza wszystkich miłośników "królewskiej gry" na szkolenie szachowe, które zostanie przeprowadzone w Świetlicy Wiejskiej w Krynce w dn. od 1 lipca do 31 sierpnia. Zajęcia będą adresowane do juniorów do 18 roku życia. Kursanci podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe (początkująca i średniozaawansowana). Na każdą z nich przewidujemy lekcje trzy razy w tygodniu, w wymiarze czasowym po dwie godziny na spotkanie. Zajęcie będą prowadzone przez doświadczonych, licencjonowanych instruktorów Polskiego Związku Szachowego. Gwarantujemy sprzęt szachowy, materiały szkoleniowe i turniej z nagrodami na zakończenie ...

 • Roztańczona i rozśpiewana „Jata” koncertuje

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-08 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Każdy kolejny miesiąc działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Jata”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowie, obfituje w radosne wydarzenia. Laury na festiwalach, niezapomniane koncerty, liczne zaproszenia na występy w kraju i za granicą. Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie Zespół wystąpił podczas IX Gminnego Dnia Dziecka 2022 w Leśnym Zespole Rekreacyjno - Edukacyjnym „Amonit” w Klimkach ...

 • Święto Jagody 2022 w Gręzówce

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-08 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Zapraszamy 3 lipca 2022 (niedziela) od godz.14.00 - plac przy remizie OSP w Gręzówce. W progamie: kiermasz wyrobów jagodowych (jagodzianki i pierogi z jagodami), gry, zabawy, konkursy z nagrodami, grillowanie, występy zespołów śpiewaczo-ludowych i kabaretów wiejskich, pokaz iluzji, dmuchańce dla dzieci , ”Taniec pod chmurką” z zespołem MAXIM ...

 • Gminny Konkurs Świadectw z czerwonym paskiem Prymus Gminy Łuków 2022

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-08 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Zrób zdjęcie ze swoim świadectwem z „czerwonym paskiem 2022" (tak jak na plakacie) podaj nazwisko i imię klasę, adres szkoły i adres zamieszkania, numerr telefonu rodzica (tylko uczniowie zamieszkali w Gminie Łuków) i prześlij zdjęcie na adres e-mailowy gok@lukow.ug.gov.pl. Wsród wszystkich uczestników konkursu wylosujemy jednego laureata nagrody pieniężnej w postaci bonu towarowego o wartości 500 zł (pięćset złotych) Jeśli Twoja średnia ocen wyniesie powyżej 5,55 (należy wtedy wykonać drugie zdjęcie „ze stroną z ocenami”. Wtedy weźmiesz udział w dodatkowym losowaniu ...

 • Powitanie lata - Festyn Rodzinny w Zalesiu

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-08 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Zapraszmy 26.06.2022 (niedziela) od godz.15.00 plac przy Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu. W programie: konkursy rodzinne, gry i zabawy dla dzieci z nagrodami rzeczowymi, dmuchańce dla dzieci, popcorn, wata cukrowa, łakocie i napoje, poczęstunek grochówką wojskową, jadłem wiejskim i napitkiem. Program Artystyczny" prezentacja klubu motocyklowego „Bears Riders Łuków”, pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji,  „Lato z Folklorem”, koncerty zespołów wokalno-ludowych, „Talentolandia” - występy dzieci i młodzieży szkolnej Humoriada”, konkurs na dowcip, skecz i paradię (z nagrodami dla uczestników) ...

 • „Niezapominajki” i „Zalesianki” na I Parafialnym Dniu Wspólnoty w Łukowie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-06 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Zespół „Niezapominajki” Dminina i Zespół „Zalesianki z Zalesia wystąpiły w trakcie I Parafialnego Dnia Wspólnoty, zorganizowanego w dniu 05 czerwca br. na placu przykościelnym przez tut. Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. W programie uroczystości wystąpiły także zespoły i soliści skupieni w scholii parafialnej „Promyczki” oraz Chór Ave crux. Na stoiskach licznych wspólnot działających przy parafii, można było nabyć ulotki , materiały promocyjne i książki o tematyce religijnej. Swoimi świadectwami i doświadczeniami łaski bożej podzieliło się kilka osób ...

 • Dzień Dziecka w Zarzeczu Łukowskim

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-06 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  5 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Zarzeczu Łukowskim zorganizowano Dzień Dziecka. Okolicznościowy poczęstunek łącznie z niesamowicie dużą pizzą, lodami, ciastem i kiełbaskami z grilla przygotowali rodzice przy wsparciu organizacyjnym inicjatora tej wspólnej zabawy - pana Jana Zarzyckiego – sołtysa Zarzecza Łukowskiego. Program zabawowo-rozrywkowy z licznymi konkursami i grami przygotował i przeprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie, zaś Radny Zbigniew Strzyżewski wręczył prezenty i upominki dedykowane dzieciom przez Wójta Gminy Łuków, Senatora RP Stanisława Gogacza i Posła na Sejm RP Sławomira Skwarka ...

 • Gminny Festyn Rodzinny z geologią - 12 czerwca 2022 r. g. 14.00 Gołaszynie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-03 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Już w przyszłą niedzielę tj. 12 czerwca zapraszamy na Gminny Festyn Rodzinny z Geologią. Wydarzenie odbędzie się na terenie Zespołu Szkół w Gołaszynie. W programie znajdzie się wiele atrakcji dla młodszych i nieco starszych. Organizatorami Festynu są: Gmina Łuków, Zespół Szkół w Gołaszynie, Rada Sołecka w Gołaszynie, Kgw Gołaszynianki, OSP w Gołaszynie ...
   

 • LSR - perspektywa 2021-2027

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-03 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Zapraszamy przedstawicieli jst, NGO, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w tworzeniu strategii dla obszaru działania LGD „RAZEM” - perspektywa finansowa na lata 2021-2027 Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „RAZEM” na kolejne lata - perspektywa finansowa na lata 2021-2027. Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców a także mieszkańców do udziału w jej tworzeniu. Państwa propozycje z pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, wskazanie lokalnych potrzeb i ustalenie priorytetów, tak aby przyszła strategia w jak największym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców ...

 • Konferencja poświęcona kanonikowi Franciszkowi Salezemu Jezierskiemu

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-06-02 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  „Od Regenta do Wulkana – niezwykła droga życiowa Franciszka Salezego Jezierskiego” – to tytuł konferencji poświęconej jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia – Franciszkowi Salezemu Jezierskiemu. Ten urodzony na terenie obecnej Gminy Łuków – w Gołąbkach, pisarz i publicysta czasów Sejmu Wielkiego, był autorem słynnego „Kazania przed stanami Rzeczypospolitej” rozpoczynającego obrady Sejmu w 1788 r. ...