mapa strony   |
SmodCMS

 

Szukaj:
 • Fundusz sołecki 2024 r. - harmonogram zebrań wiejskich

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-01 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Harmonogram zebrań wiejskch na okoliczność przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024 r. Harmonogram będzie aktualizowany po ustaleniu terminu zebrania ...


   

 • Pożyczka dla Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-01-05 | W kategoriach: Informacje

  Miło nam poinformować, że Gmina Łuków realizuje projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków” przy udziale pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 12 000 000,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 19 023 087,97 zł. W ramach zadania powstanie sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Wólka Świątkowa, Role i Krynka.

 • Życzenia Bożonarodzeniowe 2022 r. - Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-22 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Niech błogosławiona moc Świąt Bożego Narodzenia przyniesie pokój i radość. Niech będzie źródłem wiary, miłości i nadziei oraz wszelkiego dobra na każdy dzień Nowego Roku. Życzymy, w imieniu Rady Gminy Łuków, pracowników Urzędu Gminy oraz własnym, najpiękniejszych Świąt Narodzenia Pańskiego życzą Wójt Gminy Łuków - Mariusz Osiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Łuków - Tadeusz Federczyk ...

 • Życzenia Bożonarodzeniowe 2022 r. - Dyrektor i Pracownicy GBP w Łukowie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-22 | W kategoriach: Biblioteki

  Gmina Łuków - grafika

  Wiary, która odmieni nasze serca, Nadziei, że jutro będzie lepsze, Miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu. I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy. Wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą Dyrektor i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie ...
   

 • Życzenia Bożonarodzeniowe 2022 r. - Dyrektor i Pracownicy GOK w Łukowie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-22 | W kategoriach: GOK

  GOK - życzenia

  Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką. Aby Nowy Rok wniósł dużo radości po tych trudnych miesiącach, podczas których mierzyliście się z nową rzeczywistością. życzą Dyrektor i Pracownicy Gminnego OŚrodka Kultury w Łukowie ...

   

 • Życzenia Bożonarodzeniowe 2022 r. - Kierownik i Pracownicy GOPS w Łukowie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-22 | W kategoriach: GOPS

  Gmina Łuków - grafika

  Z okazji zbliżających się Świąt oraz nadchodzącego Nowego Roku życzymy Wam zdrowia, szczęścia i spokoju. Niech ten najbliższy rok przyniesie wiele budujących myśli, dobrych spotkań i energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów i zachowania spokoju ducha w tych trudnyvh czasach życzą Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie ...
   

 • Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 - relacja

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-22 | W kategoriach: GOK, Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Smacznie, pachnąco i kolorowo, choć mroźnie i śnieżnie, było w niedzielę 18 grudnia na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie. O świąteczną atmosferę zadbali wystawcy, którzy wzięli udział w dorocznym jarmarku bożonarodzeniowym, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie, Gminę Łuków oraz Miasto Łuków. Uczestników niedzielnego jarmarku powitał dyrektor GOK w Łukowie Kamil Zaliwski, a potem świąteczne życzenia wystawcom i mieszkańcom Gminy Łuków oraz miasta Łuków złożyli wójt gminy Łuków Mariusz Osiak i jego zastępca Wojciech Szczygieł ...

 • GOPS w Łukowie poszukuje terapeutów do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-16 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS

  Gmina Łuków - grafika

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie poszukuje terapeutów do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi w jego miejscu zamieszkania (teren gminy Łuków). Poszukujemy specjalistów do świadczenia następujących usług: - rehabilitacja ruchowa, - integracja sensoryczna, - logopeda ...
   

 • OBWIESZCZENIE - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Białej Podlaskiej z dnia 12 grudnia 2022 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-16 | W kategoriach: Ogłoszenia, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Krzysztofa Gnyp prowadzącego działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynierskie Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp z siedzibą w m. Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabłonna, działającego w imieniu i na rzecz Powiatu Radzyńskiego z siedzibą przy Placu I. Potockiego l, 21-300 Radzyń Podlaski, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.03.2022 r. znak: ZDr1.363.012.2022 wydanego przez Pana Mirosława Kułak - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ...

 • Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" w Gminie Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-12 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego realizowanego w przedszkolach i żłobku Gminy Łuków Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" ...


   

 • Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 - 18 grudnia 2022 r. Plac Wolności i Solidarności godz. 10:00

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-12 | W kategoriach: GOK, Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 - 18 grudnia 2022 r. Plac Wolności i Solidarności godz. 10:00 ...   

 • Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gminy Łuków w obszarze obrębu Suleje wraz z prognozą oddziaływania na środ.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-12 | W kategoriach: Informacje, Plan Zagospod. Przestrzennego

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1029 z późn. zm.) oraz: - Uchwały Nr XXVII/190/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze obrębu Suleje  ...

 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicz. wglądu projektu zmiany MPZP gm. Łuków w obszarze wsi Gręzówka-Kolonia – etap II wraz z progn. oddz. na środ.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-12 | W kategoriach: Informacje, Plan Zagospod. Przestrzennego

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr zestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani u informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. oraz − Uchwały Nr XXII/163/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany M iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gręzówka Kolonia  ...

 • Dystrybucja węgla w Gminie Łuków rozpoczęta

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-07 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Informujemy, że z dniem 7 grudnia 2022 r. rozpoczynamy dystrybucję węgla na terenie Gminy Łuków. Cena za tonę wynosi 2 000 zł. Węgiel może być dostarczany mieszkańcom gminy ze składu za dodatkową odpłatnością, na zasadach określonych przez właściciela składu ...

   

 • Zarząd LGD RAZEM zaprasza do współpracy przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju 2022-2027

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-06 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Zarząd LGD "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD "RAZEM" w perspektywie finansowej UE 2022-2027 ...

   

 • UWAGA - część aktualności znajdziesz teraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-12-06 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Drogi Mieszkańcu Gminy Łuków Informujemy, że na chwilę obecną część aktualności z różnych działów znajdziesz teraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łuków. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym komunikatem. Za utrudnienia przepraszamy ...

   

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie - konkurs na 2023 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-11-04 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS

  Gmina Łuków - grafika

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie rozpoczyna procedurę opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Łuków na rok 2023. W związku z powyższym ogłasza konkurs wniosków na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Łuków ...

 • Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-11-02 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS

  Gmina Łuków - grafika

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Łuków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej ...

 • Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-11-02 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS

  Gmina Łuków - grafika

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Łuków do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników : dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ...

 • Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych oraz modernizacja strony WWW Gminy Łuków ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-26 | W kategoriach: Zamówienia publiczne

  Gmina Łuków - grafika

  Pełna nazwa zadania:
  "Dostawa, wdrożenie i integracja systemów informatycznych oraz modernizacja strony WWW Gminy Łuków ramach projektu „Cyfrowa Gmina”"
  Termin składania ofert: 04-11-2022 10:00
  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.10.2022 r.

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Kąkolewnica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa mostu w Sokulach

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-26 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późno zm), zwanej dalej "OOŚ", w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ oraz art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej "k.p.a" zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację, o wydanej dnia 20.10.2022 r. na wniosek inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim ...

 • Ogłoszenie w sprawie sprzedaży 5 stosów drzewa średniowymiarowego

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-25 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Ogłoszenie w sprawie sprzedaży 5 stosów drzewa średniowymiarowego o masie i klasie jakościowo-wymiarowej: stos nr 1 – osika 41,80 mp (S2AP), stos nr 2 – osika 67,60 mp (S2AP), stos nr 3 – sosna 70,31 mp (S2A), stos nr 4 - osika 29,56 mp (S2AP), stos nr 5 – brzoza 49,20 mp (S2A) ...
   

 • 11 listopada 2022 r. - Zarzecz Łukowski

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-25 | W kategoriach: GOK, Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  11 listopada 2022 r. - Zarzecz Łukowski godz. 11:00 ...
   

 • Wsparcie mieszkańców w zakresie zakupu węgla opałowego

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-25 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Uprzejmie informuję, że Gmina Łuków planuje przystąpić do Rządowego programu wsparcia mieszkańców w zakresie zakupu węgla opałowego dla gospodarstw indywidualnych. Szczegółowe zasady zakupu oraz ceny zostaną przekazane zainteresowanym po uchwaleniu przez Sejm Ustawy, która będzie regulowała powyższe zasady - Wójt Gminy Łuków - Mariusz Osiak ...

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - wykonanie urządzeń wodnych w Łazach

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-21 | W kategoriach: Ogłoszenia, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Bialej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Tomasza Polkowskiego zam. przy ul. Terentowskiego 3A, 21-400 Łuków, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Łuków z siedzibą przy ul. Świderskiej 12, 21-400 Łuków, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 05.01.2022 r. wydanego przez Pana Mariusza Osiak - Wójta Gminy Łuków, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na 1. wykonanie urządzeń wodnych ...

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łuków - Budowa drogi gminnej nr 102764L Gołaszyn-Ławki

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-20 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m strony postępowania iż po rozpatrzeniu wniosku Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (data wpływu na kancelarię Urzędu: 19 października 2022 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w dotyczące zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Łuków w dniu 3 sierpnia 2022 r. znak: GP.6220.14.2022 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 102764L Gołaszyn-Ławki” ...
   

 • Kondolencje dla bliskich śp. Krzysztofa Fornala

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-19 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Z głębokim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Krzysztofa Fornala byłego pracownika Urzędu Gminy Łuków składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Krzysztofa - Rada Gminy, Wójtowie, Sołtysi, Koleżanki i Koledzy z Urzędu Gminy Łuków ...
   

 • Wnioski suszowe do 31 października 2022 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-19 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza Gmina nie uczestniczy w składaniu i rozpatrywaniu wniosków, tak jak było to w ubiegłych latach ...


   

 • Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-18 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw.: podmiotów wrażliwych. Dla kogo dodatek? Uprawnionymi podmiotami są m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy) ...

 • Gminny Festiwal Papieski "Barka" 2022

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-18 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  Tradycyjnie w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża w niedzielę 16 października br. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie odbył się Gminny Festiwal Papieski ,,Barka”. Podczas uroczystości wystąpił chór oraz zespoły ludowe z terenu Gminy Łuków m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Jata”, Zespół „Niezapominajki” z Dminina, Zespół ,,Jagódki” ze Żdżar, Zespół ,,Zalesianki”z Zalesia” oraz Chór ,,Corde Christi” z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zarzeczu Łukowskim ...

 • Zespół "Kumpele" z Gręzówki oraz KGW Gręzówka z nagrodami

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-18 | W kategoriach: GOK

  Gmina Łuków - grafika

  W dniach 8-9 października 2022 r. Zespół Kumpele z Gręzówki, Zespół „Jagódki” ze Żdzar oraz KGW Gręzówka miały przyjemność uczestniczyć w XVI edycji Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni” organizowanym przez Węgrowski Ośrodek Kultury w Węgrowie. Jest to konkurs z wieloletnią tradycją , podczas którego seniorzy prezentują swój dorobek artystyczny przyciągając wielu pasjonatów muzyki i tańca. W przeglądzie udział wzięły zespoły śpiewacze, folklorystyczne, taneczne, kabaretowe, teatralne, literackie, kapele ludowe, a także duety i soliści z całego województwa mazowieckiego ...

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łuków - Budowa przyzakładowej oczyszczalni ścieków w m. Gręzówka-Kolonia

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-14 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przyzakładowej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 535/1 i 535/3 w miejscowości Gręzówka-Kolonia, gmina Łuków” ...
   

 • Życzenia z okazji W Dnia Edukacji Narodowej 2022

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-14 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Szanowni Państwo – Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty. W Dniu Edukacji Narodowej składamy Państwu serdeczne podziękowania za wysiłek wkładany w proces nauczania i wychowania, za trud i pasję kształtowania młodych osobowości oraz za dzielenie z wychowankami ich trosk i problemów, a także sukcesów i radości. Jednocześnie życzymy, żeby praca przynosiła Państwu zadowolenie i spotykała się zawsze z należnym szacunkiem społecznym. Życzymy również dobrego zdrowia i pomyślności w pracy zawodowej i w życiu osobistym ...

 • Dodatkowa jesienna akcja szczepień przeciwko wściekliźnie 29-30 października 2022 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-12 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Informuję, że w dniach 29-30 października 2022 r.  na terenie powiatu łukowskiego, puławskiego, ryckiego i opolskiego w województwie lubelskim planowane jest przeprowadzenie dodatkowego ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w liczbie 30 dawek na 1 km2, część dawek zostanie rozłożona ręcznie przez Inspekcję Weterynaryjną • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zaWIerający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu • Nie wolno dotykać szczepionki ...

 • Dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-12 | W kategoriach: Ogłoszenia, GOPS

  Gmina Łuków - grafika

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że dnia 13 października 2022 r. planowana jest dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, Podprogram 2021. Wszystkie osoby zakwalifikowane do programu zapraszamy po odbiór żywności ...
   

 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gm. Łuków w obszarze wsi Szczygły Dolne i Górne wraz z prognozą oddz. na środowisko

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-11 | W kategoriach: Informacje, Plan Zagospod. Przestrzennego

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 503z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy zdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (t. j. Dz. U. z2022r. poz.1029z późn. zm.)oraz: − Uchwały NrXXVII/196/2020 Rady Gminy Łuków zdnia 25 sierpnia 2020r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków wobszarze wsi Szczygły Dolne i Szczygły Górne ...

 • "Wieści z Gminy" - numer 4 (43) 2022

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-11 | W kategoriach: Prasa

  Gmina Łuków - grafika

  Wieści z Gminy to najlepsze miejsce na Państwa reklamę, kontakt: Edyta Katarzyna Kuć tel. 25 7982439 w.139 lub 501493934. Wydawca: Urząd Gminy Łuków Adres redakcji: ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, tel. 25 7982439 w.139, e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl Readaktor naczelny: Edyta Katarzyna Kuć Skład graficzny: drukarnia PPH IWONEX ...

 • Obwieszczenie Dyr. Zarządu Lublin PGW Wody Polskie - wprowadzanie ścieków do cieku wodnego w Klimkach

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-04 | W kategoriach: Ogłoszenia, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Andrzeja Dulny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa "Hanna " , w miejscowości Klimki 29A, 21-400 Łuków, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni ścieków BIOHYBRYDA 32000 o obciążeniu RLM = 49 z Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego w Klimkach zlokalizowanego na działkach nr ewid. 227/1, 227/2 obręb 0013 Klimki, gm. Łuków, istniejącym wylotem do wód - cieku "Dopływ II spod Klimek" ...

 • Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030 - spotkanie konsultacyjne

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-04 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Samorządy Miasta Łuków, Gminy Łuków, Gminy Stanin oraz Powiatu Łukowskiego przygotowują wspólną Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030. Jak chcemy wspierać Miejski Obszar Funkcjonalny Łukowa i w jakim kierunku mamy się rozwijać aby mieszkać w przyjaznym otoczeniu, dostosowanym do współczesnych wymogów i standardów? Jakie są cele i kierunki działań w Strategii? Jeśli chcą Państwo zapoznać się z założeniami Strategii oraz zgłosić swoje uwagi i pomysły zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym ...

 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP gm. Łuków w obszarze wsi Sięciaszka Druga wraz z prognozą oddz. na środowisko

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-04 | W kategoriach: Informacje, Plan Zagospod. Przestrzennego

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1029 z późn. zm.) oraz: − Uchwały Nr XLIV/319/2021 Rady Gminy Łuków z dnia 29 grudnia 2021 r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzania sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Sięciaszka Druga ...

 • Koło Łowieckie "Przyszłość" - planowane polowania w sezonie 2022/2023 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-10-03 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Plan polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Przyszłość" w sezonie 2022/2023. Obwód łowiecki numer 32 ...


   

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie - zmiana lasu na użytek rolny, na działce nr 343, obręb Świdry

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-09-29 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. - cyt. dalej jako "k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko (tekst jedno Dz. U. z 2021 r. poz. 1029 ze zm. - cyt. dalej jako "UU08") zawiadamiam że Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie w dniu 26 września 2022r. wydal decyzję znak: WOOS.420.13.2022.KPR.6 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, na działce nr 343, obręb Świdry, gmina Łuków w celu zwiększenia produkcji rolnej" ...

 • Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-09-28 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych ...

 • Festiwal Papieski Barka 2022

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-09-28 | W kategoriach: GOK, Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, Gminny Ośrodek kultury w Łukowie zapraszają na Festiwal papieski Barka - 16.10.2022 r. godz. 13:00...   

 • "Niezapominajki" z Dminina z nagrodą Grand Prix podczas XX Spotkań Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-09-28 | W kategoriach: GOK, Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  Systematyczna i sukcesywna praca, niezliczone powtórzenia opracowywanych piosenek na próbach , zwieńczone zostały sięgnięciem przez Zespół „Niezapominajki” z Dminina po nagrodą Grand Prix podczas XX Spotkań Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach, które odbywały się w dniach 23-25.09.2022. Spotkania Artystyczne Seniorów to impreza, która co roku przyciąga wielu pasjonatów muzyki i tańca. Do przeglądu zgłosiły się zespoły taneczne, kabaretowe, kapele ludowe, zespoły śpiewacze i folklorystyczne, a także duety i soliści z całej Polski. Łącznie w Spotkaniach Seniorów wzięło udział 420 osób ...

 • Gminne Święto Ziemniaka 2022

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-09-28 | W kategoriach: GOK, Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  W słoneczne niedzielne popołudnie 25 września 2022, mieszkańcy Gminy Łuków obchodzili po raz dziewiąty Gminne Święto Ziemniaka w miejscowości Suchocin. Jak co roku w czasie plenerowej zabawy można było degustować potrawy ziemniaczane, zostały przeprowadzone liczne konkursy z nagrodami: na największego ziemniaka, na najdziwniejszy kształt kartofla, konkurs plastyczny oraz gry i zabawy dla dzieci ...

 • Jubileusz Złotych Godów 2022

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-09-23 | W kategoriach: Informacje

  Gmina Łuków - grafika

  W tym roku aż 34 pary małżeńskie z terenu Gminy Łuków obchodzą 50. rocznicę ślubu. Z tej okazji władze Gminy zaprosiły jubilatów na uroczyste spotkanie. Odbyło się ono 21 września w Centrum Konferencyjno-Bankietowym „Chabrowy” w Zalesiu. Wójt Mariusz Osiak odznaczył jubilatów, nadanymi przez Prezydenta RP medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz złożył małżonkom życzenia kolejnych lat wspólnego życia. Do życzeń dołączyli zastępca wójta Wojciech Szczygieł, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Zemło oraz jej zastępczyni Bożena Krukow. W części artystycznej przed jubilatami wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Jata” ...

 • Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-09-22 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku. Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie: • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. ...

 • Spotkanie informacyjne w Gołaszynie w sprawie budowy obwodnicy Łukowa - 26 września 2022 r. godz. 19:00 - świetlica wiejska w Gołaszynie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-09-20 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  1. Spotkanie dotyczy zadania pn. Dokumentacja Projektowa w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76" > 2. Czas: 26 września 2022 r. godz. 19:00 > 3. Miejsce: Świetlica Wiejska w Gołaszynie, 21-400 Łuków, Gołaszyn 96A > 4. Materiały w załączeniu ...
   

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Kąkolewnica - Przebudowa mostu nr ewid. JNI 01018268 w ciągu drogi powiatowej nr 1204L wraz z dojazdami

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2022-09-19 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Gmina Łuków - grafika

  Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej "k.p.a.", w związku z art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4) i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzi􀁟le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej "OOŚ", - Wójt Gminy Kąkolewnica jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiadamia strony postępowania że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek inwestora: Zarządu Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim ...