mapa strony   |
SmodCMS

 

Ekologicznie i zdrowo w Gołąbkach - ZS Gołąbki

Realizacja zadać wynikających z założeń kolejnych edycji alertu należy już do tradycji naszej szkoły. Nasza dotychczasowe działania są wysoko oceniane zarówno przez organizatorów, jak i środowisko lokalne. Zadania alertowe realizowane są przez wszystkich nauczycieli oraz uczniów szkoły, a ich koordynatorem jest pani Agnieszka Domańska.
W bieżącym roku szkolnym realizujemy zadania alertowe wynikające z hasła XXI edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego: „Ochrona środowiska i zdrowia wyzwaniem XXI wieku”.
Podejmowane przez nas działania dotyczą przede wszystkim:

PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ:

 • przygotowywanie apeli z okazji obchodów Dni Zdrowia; Światowego Dnia bez papierosa i gazetek promujących zdrowy tryb życia, profilaktykę HIV i AIDS oraz życie bez nałogów i przemocy,
 • przypominanie o higienie osobistej poprzez ulotki rozwieszone w szkolnych łazienkach oraz pogadanki, na które zapraszamy pielęgniarkę szkolną;
 • poznanie przez uczniów zagrożeń alkoholizmem oraz HIV i AIDS poprzez spotkania z gośćmi i gazetki tematyczne,
 • wyjazdy uczniów na basen,
 • realizację programów prozdrowotnych, np. programów „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”, „Trzymaj formę”, „Orbitek”, „Smak zdrowia”, włączenie się w ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł”,
 • podjęcie działań służących uzyskanie przez szkołę tytułu Szkoły Promującej Zdrowie,
 • przystąpienie do konkursu grantowego Szkoły bez przemocy, którego wynikiem jest otrzymanie wyróżnienia w wysokości 5000 zł na realizację zadań przewidzianych projektem „Mója mała ojczyzna”,Dbałość o czystość pomieszczeń szkolnych: klas, stołówki, korytarzy oraz otoczenia wokół szkoły

OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PODNOSZENIA POZIOMU ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ:

 • uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata – Polska”,
 • troska o zieleń wokół szkoły,
 • opieka nad kasztanowcami w kilku najbliższych miejscowościach,
 • rozmieszczenie na terenach zielonych wokół szkoły tabliczek przypominających o ochronie przyrody,
 • zbiórka zużytych baterii oraz zachęcanie do segregowania odpadów,
 • organizacja apeli np. z okazji Dnia ziemi, wystawy plakatów o tematyce ekologicznej,
 • organizacja dokarmiania ptaków zimą,
 • współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz pozyskiwanie dodatkowych środków na edukację ekologiczną,
 • udział szkoły w konkursie „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”,
 • udział w Europejskich Dniach Ptaków,
 • pogadanki osób zawodowo zajmujących się przyrodą, np. spotkanie z ornitologiem i leśnikiem.

ORGANIZACJI AKCJI CHARYTATYWNYCH, KTÓRYCH CELEM JEST NIESIENIE POMOCY DZIECIOM I CAŁYM RODZINOM, NP.:

 •  „Góra Grosza”,
 • „Rodzina Rodzinie” ( www.rodzinarodzinie.pl ),
 • „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
 • „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,
 • działalność na terenie szkoły Stowarzyszenia Caritas (pozyskiwanie darów, pomoc potrzebującym, założenie koła wolontariuszy),
 • zorganizowanie pomocy rzeczowej dla najbardziej potrzebujących przy współpracy z Kościołem Ewangelickim w Radzyniu Podlaskim,
 • przystąpienie do projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ PROZDROWOTNĄ I PROEKOLOGICZNĄ SZKÓŁ:

 • ze Szkołą Specjalną w Łukowie i świetlicą integracyjną,
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Centrum Projektów Obywatelskich,
 • Nadleśnictwem Łuków,
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łukowie,
 • Caritas

Nasze działania przyczyniają się do poprawy świadomości zdrowotnej i ekologicznej uczniów, sprzyjają podejmowaniu działań mających na celu ochronę zdrowia i otaczającej nas przyrody.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Opublikowano dnia: 2009-03-16 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
| Wróć do listy artykułów