mapa strony   |
SmodCMS

 

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - ZS Gręzówka

 „Koncert dla mamy i taty” - popis pierwszaków kończących II etap projektu

"Siedmioletnie Smyki" - SP Gręzówka

16 czerwca 2010 r. odbyła się uroczysta prezentacja efektów pracy uczniów klasy I, uczestniczącej w edukacyjnym projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tą prezentacją uczniowie zakończyli II etap Projektu. Projekt prowadzony był przez 5 miesięcy, od 1 lutego do 20 czerwca 2010 roku, dwie i pół godziny tygodniowo, uwzględniał teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, w myśl której "Każde dziecko jest zdolne".
„Koncert dla mamy i taty” przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Ewy Grom, był pokazem umiejętności recytatorskich, aktorskich, wokalnych, tanecznych. i cyrkowych pierwszaków. Składał się z dwóch części, w sali gimnastycznej dla przedszkola, klas 0 ,klas I –III, rodziców , nauczycieli i zaproszonych gości oraz drugiej w sali lekcyjnej dla rodziców i dzieci. Po pokazie, wszystkie dzieci otrzymały prezent - niespodziankę w postaci myszki-pacynki i nastąpiło przekazanie środków dydaktycznych - złotego klucza uczniom realizującym III etap projektu.
Występ pierwszaków został "nagrodzony" przez zgromadzonych owacjami na stojąco, co dowodzi, że pokaz spodobał się wszystkim zaproszonym gościom.
Z podziękowaniem zwróciła się do dzieci wice dyrektor Pani Sabina Mioduchowska, która zachwycona pokazem, nie szczędziła im ciepłych i miłych słów.
Zajęcia prowadzone w ramach projektu przyczyniły się do poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin, oraz były dla pierwszaków fascynującą zabawą i zachętą do podejmowania wielu działań.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Powyżej - prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Powyżej - popis cyrkowy

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Powyżej - występ wokalno-muzyczny

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Powyżej - popis znajomości języka angielskiego

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Powyżej - wspólne zabawy

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Na pożegnanie wszyscy razem

Opublikowano dnia: 2010-06-22 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
Ostatnio edytowane dnia: 2010-06-23
| Wróć do listy artykułów