mapa strony   |
SmodCMS

 

I Dożynki w Gminie Łuków

Impreza została zorganizowana przez komitet organizacyjny, w składzie: Wójt Gminy Łuków, Parafia pw. NSPJ w Zarzeczu Łukowskim - GospodarzeDożynek, Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie, Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, OSP Kownatki, Rada Sołecka i Rada Parafialna w Zarzeczu oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej - Gmina Nade Wszystko. Dożynki Gminno-Parafialne, które odbyły się dnia 29 sierpnia 2010 r. w Zarzeczu Łukowskim rozpoczęła msza święta o godz. 12:00, którą odprawił Ks. Dziekan Antoni Przybysz- proboszcz miejscowej parafii. Grze organów kościelnych towarzyszyła 25-osobowa orkiestra dęta z Trąbek k/ Warszawy. Podczas mszy św. starostowie dożynek - Katarzyna Sójka i Przemysław Zarzycki ofiarowali na ręce Pani Kazimiery Goławskiej - Wójta Gminy Łuków dożynkowe wieńce oraz bochen chleba - symbol obfitych zbiorów i płodów rolnych.

Gmina Łuków - foto

Na stopniach ołtarza złożono także 10 wielkich koszy rogalików nadziewanych owocami.

Gmina Łuków - foto

Gospodarze dożynek - Wójt Gminy Łuków i Ks. Proboszcz połamali chleb i podzielili wszystkich zgromadzonych, a dzieci ubrane na ludowo częstowały wiernych rogalikami. Po mszy św. wszyscy wierni, wraz z korowodem wieńców i orkiestrą dętą przemaszerowali na skraj wsi, celem poświęcenia krzyża oraz odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 50 rocznicę pożaru, skutkiem którego spłonęło ok. 90 % budynków w tej wsi.

Gmina Łuków - foto

Pan Jeremi Zakrzewski - naoczny świadek ze wzruszeniem odczytał historię i wspomnienia owego tragicznego dnia. Do przecięcia wstęgi wystąpili: Wójt Gminy Łuków-Pani Kazimiera Goławska, Ks. Proboszcz - Antoni Przybysz, Prezes Zarządu Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowie-Pan Wiktor Osik, sołtys wsi - Pani Katarzyna Jankowska, przedstawiciel mieszkańców wsi - Pan Jeremi Zakrzewski.

Gmina Łuków - foto

Pan Wiktor Osik - Zastępca Wójta Gminy odczytał i przekazał Radzie Sołeckiej akt upamiętniający to wydarzenie, nawołujący do kontynuowania dalszej, wzajemnej pomocy i życzliwości pomiędzy mieszkańcami. Na zakończenie, solista - trębacz z orkiestry dętej zagrał utwór pt. "Cisza".

Gmina Łuków - foto

Następnie Gospodarze i Starostowie Dożynek zaprosili wszystkich zgromadzonych do uroczystego kontynuowania uroczystości dożynkowej. W czasie przemarszu przez wieś, na boisko szkolne, orkiestra dęta grała marsze i znane walce.

Gmina Łuków - foto

Korowód wieńców dożynkowych przeszedł pod scenę, przed którą postawiono 7 pięknych wieńców.

Gmina Łuków - foto

Osoby prowadzące trzecią część uroczystości - Wanda Szaniawska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie oraz Mariusz Chudek - dyrektor Szkoły Podstawowej imienia K. Makuszyńskiego w Gołaszynie , powitali zaproszonych Gości oraz przedstawili szczegóły III -części programu dożynkowego.

Gmina Łuków - foto

Pani Wójt - Kazimiera Goławska otworzyła uroczystość I Dożynek w Gminie Łuków i zaprosiła uczestników do wspólnej zabawy. Trąby orkiestry dętej wzniesione w górę potwierdziły i oznajmiły światu ten fakt.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

W następnej części uroczystości zostały wręczone nagrody przez Wójta Gminy oraz Spółdzielczą Mleczarnię "Spomlek" w Radzyniu Podlaskim za trzy pierwsze miejsca wieńców dożynkowych oraz najlepszych dostawców mleka. W konkursie wieńców dożynkowych kolejne miejsca zajęli: I miejsce -Stowarzyszenie Wsi Gołąbki, II miejsce - KGW Kownatki, III miejsce -KGW Cybulanki ze Strzyżewa, IV miejsce - Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich - Wagram. Nagrodami były statuetki, dyplomy i kosze z serami. Organizator konkursu wieńców dożynkowych ufundował nagrody rzeczowe o łącznej wartości 600,-zł.

Gmina Łuków - foto

"Przegląd Lokalnej Twórczości Artystycznej" - taki tytuł nosi projekt osi 4. Leader , w ramach PROW na lata 2007-2013, opracowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie na dofinansowanie tej imprezy, który Urząd Marszałkowski w Lublinie rozpatrzył pozytywnie. Prowadzący imprezę przedstawili wszystkich twórców rękodzieła artystycznego zgromadzonych na "Przeglądzie…" i zakres ich twórczości:

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Ze swoimi lokalnymi potrawami w "jarmarku kulinarnym" wystapili:

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania - RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI - Wiktor Osik poinformował o korzyściach pozyskiwania funduszy europejskich na projekty inwestycyjne i tzw. miękkie, "małe projekty", jak choćby ten, złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie na "Przegląd Lokalnej Twórczości Artystycznej". Wiceprezes Zarządu LGD- przekonał wszystkich, że zgromadzeni twórcy rękodzieła artystycznego: malarze, rzeźbiarze, prządki, hafciarki, koronkarki oraz występy 11 zespołów taneczno-śpiewaczych, nie tylko uatrakcyjniają uroczystość dożynkową, ale również "spowodują, że kultura jest naszym dobrem wspólnym, które wyodrębnia nas - Polaków, że będzie podstawą wychowania, przedmiotem szlachetnej dumy" oraz nawoływał uczestników "Przeglądu…", "abyśmy wszyscy wierni narodowemu dziedzictwu pomnożyli ją i przekazali następnym pokoleniom". Wiceprezes Zarządu "LGD - Razem…" na zakończenie zachęcał do obejrzenia wystawy artystów ludowych oraz unikalnych eksponatów wystawy - pochodzącej częściowo ze zbiorów miejscowych rolników i kolekcji p. Jana Karwowskiego z Zalesia: "narzędzia rolnicze naszych pradziadków", wypróbowania lokalnych potraw kulinarnych, przygotowanych przez 10 organizacji (kluby, stowarzyszenia i KGW) z terenu Gminy Łuków oraz do uczestnictwa w występach zespołów śpiewaczych i tanecznych.

Gmina Łuków - foto

W "Przeglądzie…" wzięły udział następujące zespoły śpiewacze i taneczne z terenu powiatu łukowskiego i ryckiego (LGD)

Gmina Łuków - foto

oraz młodzież ze szkoły Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim i zespół taneczny - "Caro Dance".

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Na zakończenie " Przeglądu…" Pani Wójt - Kazimiera Goławska wręczyła wszystkim uczestnikom "Przeglądu…" - zespołom i twórcom artystycznym- pamiątkowe dyplomy oraz pięknie wydane albumy z podziękowaniami za udział oraz gadżety promujące Gminę Łuków i LGD.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

"Przegląd Lokalnej Twórczości Artystycznej na Dożynkach Gminnych" współfinansowany był ze środków osi 4. Leader , w ramach PROW na lata 2007-2013.

Gmina Łuków - foto

Patronat medialny objęli: Master TV, Katolickie Radio Podlasie, Tygodnik Siedlecki, Słowo Podlasia, Wspólnota Łukowska, Informacyjna Agencja Samorządowa. Sponsorami dożynek byli: PKO BP, Spółdzielcza Mleczarnia "Spomlek" w Radzyniu Podlaskim, "Agro-Top" w Gręzówce oraz osoby prywatne, m.in. Jerzy Strzaliński z Siedlec, Kazimiera Goławska, Wanda Szaniawska. Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie - jako organizator "Przeglądu Lokalnej twórczości Artystycznej" składa serdeczne podziękowania wykonawcom autorom wieńców dożynkowych za ich trud i serce; twórcom rękodzieła artystycznego za udział i kultywowanie ludowych tradycji; zespołom śpiewaczym i tanecznym za przygotowanie repertuaru, choreografii; kołom i stowarzyszeniom za przygotowanie pysznych potraw kulinarnych, które drażniły nozdrza nawet wytrawnych smakoszy; pracownikom Szkoły Podstawowej w Zarzeczu Łukowskim , Sołtysom z Gminy Łuków, Radzie Sołeckiej i Radzie Parafialnej z Zarzecza Ł., koleżankom i kolegom z Urzędu Gminy za wszelką pomoc. w organizacji i wsparcie duchowe w trudnych chwilach. Organizatorzy Dożynek Gminno - Parafialnych składają serdeczne podziękowania mieszkańcom Parafii Zarzecz, sponsorom, mediom oraz wszystkim osobom i organizacjom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu.

Opracowała: Wanda Szaniawska- dyrektor GOK

Opublikowano dnia: 2010-09-03 przez: * webadmin * w kategoriach: GOK
Ostatnio edytowane dnia: 2010-09-03
| Wróć do listy artykułów