mapa strony   |
SmodCMS

 

Korespondencja sztuk - GBP Krynka

Na drugim Spotkaniu Humanistycznym rozważaliśmy problem korespondencji sztuk, czyli wszelkich związków, jakie zachodzą pomiędzy rozmaitymi dziedzinami sztuki, mających świadczyć o wspólnocie wszystkich sztuk.

Dzieliliśmy się naszymi odczuciami i przemyśleniami z pobytu w muzeach i na koncertach, a także z lektury książek. Opisywaliśmy obrazy, reprodukowane w albumach sztuki dostępnych w bibliotece. Poznawaliśmy koncepcje filozoficzne z zakresu estetyki. Podczas jednego z ćwiczeń porównywaliśmy „Króla olch” Goethego z jego interpretacjami: muzyczną Schuberta oraz rzeźbiarską Szymanowskiego, zastanawiając się, który z wariantów utworu porusza nas najbardziej.

Stwierdziliśmy, iż źródło sztuk wydaje się zasadniczo tożsame – jest nim, by ponownie użyć sformułowania zaproponowanego przez Witkacego, niepokój metafizyczny. Różnego typu dzieła sztuki mogą wyrażać te same nastroje i problemy oraz budzić te same odczucia i przemyślenia w odbiorcy (choć niektórzy twierdzą np. że uczuć przekazywanych przez muzykę nie da się wyrazić równie czysto w języku żadnej innej ze sztuk). Być może wynika to z natury samej rzeczywistości i mamy do czynienia ze zjawiskiem synestezji; Baudelaire pisał o tym, że barwy, dźwięki i smaki odpowiadają sobie wzajemnie, również nasze codzienne doświadczenia za tym niejednokrotnie przemawiają. Niewykluczone, że sztuki posiadają wspólną ukrytą strukturę (i dlatego w opisie różnego typu dzieł posługujemy się tymi samymi terminami, np. „kompozycja”, „harmonia”, „dysharmonia”, „kontrast”, „tonacja”, „napięcie”). Przyglądając się historii sztuki, zauważyliśmy, że w muzyce, malarstwie, rzeźbie i literaturze były obecne pewne wspólne im nurty artystyczne, będące wyrazem określonego paradygmatu widzenia świata. Przykładem takiego nurtu jest impresjonizm. Wskazywaliśmy na przykłady łączenia rozmaitych sztuk w jedno dzieło, tak jak jest to w przypadku teatru, filmu, opery, a może i samej literatury. Mówiliśmy o naśladowaniu jednych sztuk przez inne.

22 stycznia roku 2011 odbyło się również pierwsze Spotkanie Humanistyczne grupy młodszych uczniów. Na spotkaniu tym dyskutowaliśmy, czym jest sztuka oraz dlaczego ludzie pragną tworzyć i obcować ze sztuką. Rozmowę wzbogaciliśmy prezentacją utworów muzycznych oraz reprodukcji prac malarskich i rzeźbiarskich. Nadto analizowaliśmy wiersz Miłosza Ars poetica? – osobiste wyznanie artysty, w którym mówi on o sytuacji duchowej poety, o głosie wewnętrznym - daimonionie, który wydaje się posługiwać poetą jak swoim narzędziem, o procesie twórczym, budzącym w artyście zadziwienie, trwogę i fascynację.

Za miesiąc zamierzamy przyjrzeć się historii ubioru. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2011-01-26 przez: * webadmin * w kategoriach: Biblioteki
| Wróć do listy artykułów