mapa strony   |
SmodCMS

 

Wielka uroczystość w Ławkach

Rada Sołecka, Radny i sołtys wsi Ławki do uroczystości Powitania Wiosny, która odbyła się dnia 18 kwietnia 2009 roku zaprosiła mieszkańców i władze Gminy Łuków.

Gmina Łuków - grafika

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem Gości z owacjami na stojąco.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Sołtys wsi Ławki – Elżbieta Durka , odczytała Uchwałę Rady Sołeckiej Nr 005/2009, w sprawie  uchwalenia i wprowadzenia Regulaminu Nadawania Honorowego Obywatelstwa Wsi Ławki.

Gmina Łuków - grafika

Uroczystość, która szalenie zaskoczyła Gości była niezwykle miła i sympatyczna, choć przebiegała w atmosferze wielkiej powagi i dostojeństwa.

Gmina Łuków - grafika

Uchwałą Nr 005/2009 Rady Sołeckiej w Ławkach Pani Wójt otrzymała Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Ławek, paszport i złoty Klucz do Wsi.

Gmina Łuków - grafika

Paszport i Tytuł Honorowego Obywatelstwa Wsi Ławki
- nadany Pani Wójt - Kazimierze Goławskiej.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Akt Nadania Honorowego Obywatela Ławek, paszport i złoty Klucz do Wsi otrzymał Pan V-Wójt - Wiktor Osik

Gmina Łuków - grafika

Utytułowani musieli złożyć, zgodnie z Regulaminem, w obecności świadków, pisemną zgodę  na przyjęcie Honorowego Obywatelstwa Wsi Ławki.

Gmina Łuków - grafika

Pani Wójt wyraża pisemna zgodę na przyjęcie Honorowego Obywatelstwa Ławek

Gmina Łuków - grafika

Pan V-Wójt składa podziękowania Radzie Sołeckiej, Mieszkańcom Wsi i „Stowarzyszeniu Mieszkańców Ławek” , nie kryjąc, że taki zaszczyt przeżywa po raz pierwszy.

Gmina Łuków - grafika

Paszport, Akt Nadania Honorowego Obywatela Wsi Ławki Pana V-Wójta – Wiktora Osika

Gmina Łuków - grafika

Tytułu Honorowego Obywatela Wsi Ławki, paszport i symboliczny Klucz otrzymała również
Pani Wanda Szaniawska – dyrektor GOK.

Gmina Łuków - grafika

Paszport i Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Wsi Ławek

Gmina Łuków - grafika

Dyrektor GOK wręcza na ręce przewodniczącej „Stowarzyszenia Mieszkańców Ławek” - okolicznościową książkę pamiątkową z wiosennymi przepisami kulinarnymi i dedykacją.

Po raz kolejny w bieżącym roku Sołectwo Ławki pokazało, że móc, to znaczy przede wszystkim chcieć. „Stowarzyszenie Mieszkańców Ławek” i Rada Sołecka są ostatnio najbardziej aktywnym sołectwem w Gminie Łuków. Dla przypomnienia: Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Szachowo-Warcabowy o puchar dyrektora GOK, odbywający się trzy razy w tygodniu aerobik, kurs przygotowywania i dekorowania potraw, udział w konkursie na najwyższą palmę wielkanocną (II miejsce-wysokość palmy 7,60m), a w okresie przedświątecznym, sprzątanie wsi i otoczenia. Stowarzyszenie w Ławkach przystąpiło także do konkursu zagospodarowania otoczenia świetlic i jako nieliczne w gminie, ma opracowany „Harmonogram działań na 2009 rok”.
Ostatnia uroczystość - nadanie tytułu honorowego obywatelstwa, wręczenie paszportów i kluczy do wsi, są dowodem nie tylko kolejnej, dużej inicjatywy, ale także wielkiej pomysłowości wszystkich mieszkańców Ławek.
Osobiście jestem bardzo zaszczycona tym wyróżnieniem, porównywalnym do nadawania szlachectwa w dawnej Polsce i traktować go będę, przede wszystkim, w kategoriach obowiązków, a nie uprawnień. Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Ławek, Stowarzyszeniu i Radzie Sołeckiej za wszelkie inicjatywy, dobre pomysły i za przemiłe gesty.

W. Szaniawska - dyrektor GOK

Opublikowano dnia: 2009-04-21 przez: * webadmin * w kategoriach: GOK
Ostatnio edytowane dnia: 2009-04-24
| Wróć do listy artykułów