mapa strony   |
SmodCMS

 

„Zakup strojów dla zespołu taneczno – śpiewaczego”

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie „małych projektów” wiosną 2011 roku zrealizował następujące zadanie:

„Zakup strojów dla zespołu taneczno – śpiewaczego”.

Cel ogólny LSR zrealizowanej operacji:

Atrakcyjna przestrzeń dla aktywnych mieszkańców.

Cel szczegółowy:

Pobudzenie oddolnych inicjatyw i większa integracja mieszkańców.

Nazwa przedsięwzięcia:

Działamy razem.

Zespół ludowy „Jagódki”, dla którego stroje zostały zakupione, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowie istnieje od półtora roku i ma za sobą pewne osiągnięcia: występował w uroczystościach i imprezach, nie tylko na terenie gminy i powiatu łukowskiego, ale również na szczeblu ponadlokalnym: na Międzynarodowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, w drugim dniu Europejskiego Festiwalu Smaku – „Smak Orientu”, którego tematem dnia był „Smak dzikich pól”. „Jagódki” przygotowywały „Jadło Azji Tuhajbejowicza – mamałygę z salamachą”. Organizatorem Festiwalu był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Zespół występował na uroczystościach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury, np. w Dęblinie na Jesiennym Przeglądzie Pieśni. Ostatnio „Jagódki” wystąpiły w „Powiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych”, organizowanym przez GOK, w narodowym tańcu - kujawiak. Operacja zakupu 22 kpl. strojów (męskich i damskich) dla zespołu taneczno-śpiewaczego „Jagódki” miała charakter innowacyjny i zapewniała zintegrowanie zasobów lokalnych dziedzictwa kulturowego. Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Całkowita wartość operacji wyniosła 31 779,-zł. Wartość dofinansowana z LEADER: 20 597,50,- zł.

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Gmina Łuków - foto

Wanda Szaniawska
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie
 autor projektu i opracowania

Opublikowano dnia: 2011-09-09 przez: * webadmin * w kategoriach: GOK
Ostatnio edytowane dnia: 2011-09-09
| Wróć do listy artykułów