mapa strony   |
SmodCMS

 

Czyn społeczny mieszkańców Żdżarów w Dąbiu

Poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Dąbiu, była główną przyczyną rozbiórki budynku – byłego sklepu, znajdującego się między szkołą, a remizą strażacką. Budynek ten powstał w 1964 roku i służył mieszkańcom jako sklep prowadzony przez Gminną Spółdzielnię, a w ostatnich latach wydzierżawiony prywatnemu przedsiębiorcy. Stan techniczny budynku, który powstał w czynie społecznym, z roku na rok był coraz gorszy, a koszty kapitalnego remontu znacznie przewyższały jego wartość. Budynek ponadto stał na działce, która przez fakt istnienia tego budynku nie mogła być w pełni wykorzystana.
Decyzją władz gminy Łuków, w sobotę 25 kwietnia, po spełnianiu wszystkich wymogów formalnych, budynek został rozebrany w czynie społecznym, przez mieszkańców Żdżar.
Jest to niewątpliwie ciekawa sytuacja, gdy mieszkańcy jednej miejscowości, w czynie społecznym, pracują na rzecz innej – mówi Zastępca Wójta Gminy Łuków Wiktor Osik. Są dwa główne powody, dla których mieszkańcy Żdżar: Marek Rybka, Artur Romańczyk, Zenon Romańczyk, Jacek Łukasik, Zbigniew Sadło, Witold Sadło, Piotr Sadło, Andrzej Bulak, Antoni Rybka, Tomasz Bulak, Zbigniew Kos, Marek Łukasik, zintegrowani przez sołtysa Żdżar Sławomira Rybkę i przewodniczącego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Żdżarzanie” Jacka Kuca pracują społecznie w innej miejscowości. Pierwszy z nich, to powód rozbiórki tego sklepu. Na tej działce zostanie wybudowana zajezdnia dla autobusów dowożących dzieci do szkoły – a najwięcej dzieci dojeżdża właśnie z miejscowości Żdżary. Obecnie autobus dowożący dzieci zatrzymuje się na drodze krajowej, a to stwarza zagrożenie, ponieważ dzieci muszą przechodzić przez dosyć ruchliwą jezdnię. Powstanie tam także parking, który będzie służył rodzicom dowożącym dzieci do szkoły oraz korzystającym z pobliskiej gminnej biblioteki, świetlicy wiejskiej czy remizy strażackiej. Drugi powód, to chęć zmotywowania mieszkańców Dąbia do wspólnego działania – wszak przykłady pociągają. Bierzemy tu pod uwagę również czynnik ekonomiczny. Zlecenie rozbiórki takiego budynku firmie, to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, które zostały w budżecie gminy i pokryją znaczną cześć budowy zajezdni i parkingu.
Gruz powstały przy rozbiórce budynku zostanie wykorzystany jako podbudowa przyszłej inwestycji.
W Dąbiu znajduje się jeszcze jedna nieruchomość, która czeka na rozbiórkę. Jest to budynek starej szkoły. Prawdopodobnie rozbiórkę tego budynku, miał na myśli Wiktor Osik, mówiąc o przykładzie jaki mieszkańcy Żdżar dali mieszkańcom Dąbia.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2009-04-28 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2009-04-28
| Wróć do listy artykułów