mapa strony   |
SmodCMS

 

Delegacja z Wilkowa w Gminie Łuków

18 listopada br. w Urzędzie Gminy Łuków Wójt Gminy – Mariusz Osiak gościł niecodzienną delegację. Pięcioro sołtysów i radny z Gminy Wilków przyjechało z podziękowaniem za pomoc Gminy Łuków okazaną podczas ubiegłorocznej powodzi, która bardzo dotkliwie doświadczyła mieszkańców Gminy Wilków. Przedstawiciele tej Gminy na ręce obecnego Wójta Gminy oraz Wójta poprzedniej kadencji – Kazimiery Goławskiej złożyli podziękowanie wszystkim radnym, sołtysom i mieszkańcom Gminy Łuków za zaangażowanie w organizację pomocy (akcja prowadzona była w poprzedniej kadencji). W podziękowaniu Gmina Łuków otrzymała ok. 800 kg jabłek od wdzięcznych mieszkańców Gminy Wilków. Jabłka zostały rozdzielone pomiędzy placówki szkolne, co wydawało się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem.

W ubiegłym roku Gmina Łuków bardzo aktywnie zaangażowała się w pomoc powodzianom z Gminy Wilków. Okazana pomoc miała formę zarówno finansową, jak i rzeczową. W ramach pomocy finansowej 30 rodzin ze wsi Kłodnica w Gminie Wilków otrzymało po 1 500 zł oraz 9 rodzin z innych miejscowości, wskazanych przez GOPS w Wilkowie, otrzymało środki finansowe o łącznej kwocie 12 329 zł. Dary rzeczowe obejmowały głównie koce, materace, środki czystości oraz płody rolne. Zbiórkę darów prowadzili sołtysi Gminy Łuków, zaś koordynatorem akcji był GOPS w Łukowie. Szczególne podziękowania należą się panu Bronisławowi Oklei – przedstawicielowi PCK za aktywną współpracę z sołtysami. Najwięcej darów zebrały miejscowości Gołaszyn i Suchocin.

Gmina Łuków

 

Delegacja z Gminy Wilków w towarzystwie obecnego Wójta Gminy Łuków – Mariusza Osiaka (czwarty od lewej), byłego Wójta – Kazimiery Goławskiej (druga od lewej) i sekretarza Gminy – Janusza Jezierskiego (pierwszy od lewej) 

Opublikowano dnia: 2011-11-24 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów