mapa strony   |
SmodCMS

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łuków”

Gmina Łuków od 1 lipca b.r rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łuków” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w 12 szkołach podstawowych w tym jednej filialnej, dla których gmina jest organem prowadzącym tj. ZS w Czerśli, ZS w Dąbiu, ZS w Gołaszynie, ZS w Gołąbkach, ZS w Gręzówce, ZS w Krynce, SP w Rolach, ZS w Strzyżewie, SP w Świdrach, ZS w Zalesiu, SP w Zarzeczu, SF w Turzych Rogach.

Prowadzone w ramach projektu zajęcia edukacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna, zajęcia terapeutyczno rewalidacyjne oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie, językowo. W ramach projektu planowane są zajęcia na pływalni „Delfinek” w Łukowie, wyjazdy do teatru do Warszawy.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2012r. Wartość projektu ogółem wynosi 355 220,40 zł.

Opublikowano dnia: 2011-12-08 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2011-12-08
| Wróć do listy artykułów