mapa strony   |
SmodCMS

 

"Wieści z Gminy" - pilotażowy numer gazety

W ubiegłym roku Wójt i Rada Gminy podjęli decyzję o wydawaniu przez Urząd Gminy Łuków czasopisma pod nazwą „Wieści z Gminy”, zawierającej najważniejsze informacje dotyczące Gminy Łuków.

Właśnie ukazał się jej pilotażowy numer. Omawia on problematykę pracy pierwszego roku VI kadencji Rady Gminy oraz ubiegłorocznej pracy Urzędu Gminy. Kolejne numery będą wychodziły w cyklu kwartalnym i będą dotyczyły działań trzymiesięcznego okresu kilku obszarów tematycznych. Są nimi: gospodarka i inwestycje, prawo lokalne, oświata, kultura, sport, inicjatywy społeczne. Z czasem będą również uwzględniane inne zakresy tematyczne wynikające z zainteresowania Czytelników.

Głównym zamierzeniem wydawniczym jest przekazywanie Mieszkańcom Gminy Łuków najważniejszych wiadomości z priorytetowych zakresów działania Gminy.

Pomysł wydawania czasopisma pojawił się w odpowiedzi na ciągle wzrastające zainteresowanie mieszkańców tym, co dzieje się na terenie całej Gminy. Wprawdzie na bieżąco informujemy media na temat podejmowanych przez nas działań, ale informacje te są rozproszone i dostęp do nich może być utrudniony z prostego powodu – konieczności zakupienia gazety. Dla wielu mieszkańców nie jest to powód bagatelny. Nasze czasopismo będzie bezpłatne, dostępne dla każdego. Każdy bowiem mieszkaniec ma prawo do rzetelnej i kompleksowej informacji na temat swojego miejsca zamieszkania – tak Wójt Gminy Mariusz Osiak tłumaczy decyzję o wydawaniu czasopisma.

Mówiąc, w jaki sposób będzie następował wybór informacji do publikacji, Wójt wskazuje na kryterium nowości informacji, jej przydatność dla mieszkańców i wagę sprawy w całokształcie problematyki działalności Gminy.

Chcemy, żeby każdy znalazł w tej formie przekazu informacji, zakresy dla niego ważne i ciekawe. Przy tym będziemy czynić starania w kierunku doskonalenia naszego czasopisma tak, aby jej treść najlepiej mogła służyć mieszkańcom Gminy - w ten sposób Wójt akcentuje praktyczny wymiar tego przedsięwzięcia.

Czasopismo będzie dostępne w szkołach, bibliotekach, u sołtysów, w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Gminy pod adresem www.lukow.ug.gov.pl

Gmina Łuków

Link do wydania gazety w formacie PDF - KLIKNIJ 

Opublikowano dnia: 2012-02-10 przez: * webadmin * w kategoriach: Prasa, Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2012-02-10
| Wróć do listy artykułów