mapa strony   |
SmodCMS

 

„EKO-MAJÓWKA na rowerze” w Żdżarach

Tradycyjnie już, w ostatnią sobotę maja (26 maja 2012r.), w Żdżarach odbędzie się „EKO-MAJÓWKA”. Rekreacyjno-rodzinna impreza, połączona z rajdem trasą rowerową w rezerwacie Jata, to wyśmienita okazja do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Zbiórkę zaplanowano na godz. 9.30. na „Ranczu pod bocianami” w Żdżarach, a początek rajdu na godz. 10.00. Przejazd będzie liczył ok. 20 km i nie będzie wyścigiem.

Podczas rajdu przewidziano postoje w ciekawych miejscach związanych z lokalną historią oraz przyrodą. Po przybyciu na metę dla uczestników przewidziano poczęstunek.

Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne, choć ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy są prowadzone pod adresem e-mail: fornal-krzysztof@wp.pl Szczegółowe zasady „EKO-MAJÓWKI” zawarto w zamieszczonym poniżej Regulaminie. Więcej także na: http://www.trasyrowerowe.lukow.pl

Miłośników turystyki rowerowej lubiących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu wśród uroków lokalnej przyrody już dziś serdecznie zapraszają: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary „Żdżarzanie” oraz Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

 

Regulamin rajdu rowerowego „EKO-MAJÓWKA na rowerze”

Żdżary, 26 maja 2012 r.

 

I. Cel imprezy:

 

1.      Promocja  tworzonego  Szlaku  Ziemi  Łukowskiej  i  obszaru  Lokalnej  Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. 

2.      Promocja nowej trasy rowerowej na Szlaku Ziemi Łukowskiej w rezerwacie Jata.

3.      Popularyzacja   turystyki   rowerowej   jako   formy   rekreacji   i   aktywnego wypoczynku.

4.      Poznanie walorów  przyrodniczych i historii rezerwatu Jata.

5.      Aktywizacja społeczności lokalnej. 

 

II. Organizator:

 

1.      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary „Żdżarzanie” z siedzibą w Żdżarach (organizator).

2.      Lokalna  Grupa  Działania  „RAZEM  KU  LEPSZEJ  PRZYSZŁOŚCI” z  siedzibą  w Łukowie (współorganizator).

 

III. Warunki uczestnictwa:

 

1.         Warunkiem  uczestnictwa  w  rajdzie  jest  zapoznanie  się  z  regulaminem  rajdu  oraz podporządkowanie się kierownictwu rajdu.

2.         Prawo udziału w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.

3.         Osoby   niepełnoletnie   mogą   brać   udział w rajdzie   pod   opieką   osoby   dorosłej (równocześnie taka osoba powinna  posiadać  pisemną  zgodę rodzica lub opiekuna prawnego),  biorącej  na siebie  całkowitą  odpowiedzialność  za  ich  bezpieczeństwo.

4.         Uczestnicy   rajdu   zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości   oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

5.         Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

6.         Uczestnicy  rajdu  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  przestrzegania  przepisów  ruchu drogowego. 

7.         Poruszając  się  po  drodze  publicznej, należy  jechać  w  grupach  maksymalnie  15  - osobowych,  a  odległość  między  poszczególnymi  grupami  powinna  wynosić  200 metrów (zgodnie z art. 32 ustawy Prawo o ruchu drogowym). 

8.         Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.         W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.

10.     Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk.

11.     Każdą  zmianę  kierunku  jazdy  należy  sygnalizować  ruchem  ręki,  zwłaszcza  podczas przejazdu przez skrzyżowania.

12.     W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.

13.     Wskazane  jest,  aby  każdy  uczestnik  rajdu  posiadał  okulary  chroniące  oczy  przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub czapeczkę z daszkiem oraz ubranie dostosowane do aury.

14.     W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.

15.     Organizator rajdu nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.

16.     Organizator   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   wypadki   spowodowane   przez uczestników rajdu.

17.     Organizator   zobowiązuje   się   do   pouczenia   uczestników   rajdu   o   konieczności poszanowania  obszaru  przyrodniczego  oraz o nie zaśmiecaniu  lasu  i  terenu  trasy przejazdu.

18.     Nieprzestrzeganie   regulaminu   rajdu   lub   samowolna   zmiana   trasy   rajdu   może spowodować  wykluczenie z rajdu.

19.     Udział w rajdzie jest bezpłatny.

20.     Uczestnicy rajdu nie są objęci ubezpieczeniem NW.

Opublikowano dnia: 2012-05-07 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
Ostatnio edytowane dnia: 2012-05-07
| Wróć do listy artykułów