mapa strony   |
SmodCMS

 

VII Gminny Turniej Wiedzy Klas III „Mądra Główka 2012” - SP Turze Rogi

27 kwietnia 2012r. w Podstawowej Szkole Filialnej w Turzych Rogach odbył się VII Gminny Turniej Wiedzy Klas III „Mądra Główka 2012”. W bieżącym roku w turnieju zmagały się ze sobą klasy III z następujących szkół: w Strzyżewie z wych. p. E. Jurek, Czerśli z wych. p. J. Porębską, w Świdrach z wych. p. M. Szczygielską i w Turzych Rogach z wych. p. U. Bojar. Nad przebiegiem turnieju czuwali zaproszeni goście: wójt Gminy Łuków – M. Osiak, dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżewie – p. J. Kozłowski, sołtys wsi Turze Rogi – S. Turski i kierownik szkoły w Turzych Rogach – p. B.Łukasik kibicując jednakowo wszystkim zawodnikom.

Turniej rozpoczął się od prezentacji artystycznych, po których następowały po sobie konkurencje: polonistyczne (czytanie ze zrozumieniem), matematyczne (zadanie z treścią), test z informatyki , edukacji środowiskowej (wiedza o regionie) przeplatane konkurencjami sportowymi (sprzątanie na czas, rzut do kosza, skakanie na piłkach, rzuty ringiem). Biorąc udział w tym nietypowym dniu bez lekcji i podręczników, uczniowie prezentowali swoją wiedzę, zbierali nowe doświadczenia, integrowali się z kolegami z innych szkół i jednocześnie dobrze się bawili .

Poziom prezentowanych wiadomości i umiejętności dzieci w poszczególnych konkurencjach był bardzo wysoki i porównywalny. Niewielką różnicą punktową pierwsze miejsce zajęła klasa III ze Szkoły Podstawowej w Turzych Rogach, na drugim uplasowała się klasa III ze Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, trzecie miejsce zajęła klasa III ze Szkoły Podstawowej w Czerśli, a czwarte klasa III ze Szkoły Podstawowej w Świdrach.

W naszym turnieju nie było przegranych. Wszystkie drużyny otrzymały takie same nagrody w postaci gier dydaktycznych ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie, statuetki „Sowy – Mądrej Głowy” ufundowane przez sponsora, a także upominki przekazane przez wójta Gminy Łuków – M. Osiaka. Turniejowe zmagania zakończyły się poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców Szkoły Filialnej w Turzych Rogach.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Opublikowano dnia: 2012-06-08 przez: * webadmin * w kategoriach: Placówki oświatowe
| Wróć do listy artykułów