mapa strony   |
SmodCMS

 

Uroczystość upamiętniająca 70 Rocznicę powołania Armii Krajowej

W minioną niedzielę - 12 sierpnia br., w rezerwacie przyrody Jata odbyła się niecodzienna uroczystość patriotyczno – religijna – obchody 70. rocznicy powołania Armii Krajowej. Jej organizatorami byli Wójt Gminy Łuków – pan Mariusz Osiak, Wójt Gminy Wiśniew – pan Krzysztof Kryszczuk oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Łuków, zaś pomysłodawcami i współorganizatorami uroczystości byli panowie Robert Wysokiński i leśniczy leśnictwa Jata – Grzegorz Uss.

Jata - uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę powołania AK

Fotorelacja - kliknij zdjęcie powyżej
(udostępniono za zgodą autorów)

Zachowanie pamięci o ludziach, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, jest nie tylko naszym obowiązkiem, przede wszystkim jest dla nas zaszczytem. Dzisiejsze święto jest wyrazem naszej wdzięczności tym ludziom – żołnierzom Armii Krajowej – tak okoliczności uroczystości wyjaśnia Wójt Gminy Łuków – pan Mariusz Osiak. Uroczystości takie, jak dzisiejsza, są istotne dla kształtowania kulturowej pamięci o trudnych czasach, w których powszechne okrucieństwo okupantów spotkało się z oporem, męstwem i odwagą Wielkich Patriotów, do których w pierwszej kolejności należą Żołnierze AK – kontynuuje Wójt.

W 70. rocznicę powołania Armii Krajowej oddajemy hołd nie tylko poległym za Ojczyznę, ale również oddajemy cześć żyjącym Bohaterom. Z roku na rok jest ich coraz mniej… Jednocześnie wyrażamy najwyższy podziw i uznanie dla ich postawy i zaangażowania w walkę o niepodległość Polski – dodaje Wójt Gminy Wiśniew – pan Krzysztof Kryszczuk.

Niemal całodzienna uroczystość składała się z trzech, spójnych ze sobą części – części patriotyczno – religijnej, inscenizacji potyczki partyzanckiej oraz spotkania z kombatantami Armii Krajowej.

Część patriotyczno – religijna miała miejsce pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w rezerwacie Jata. Składały się na nią: rys historyczny Armii Krajowej, polowa msza św. pod przewodnictwem ks. Antoniego Sulicha – proboszcza parafii w Dąbiu, z homilią ks. Stanisława Chodźki – dziekana Dekanatu Zbuczyńskiego, przemówienia zaproszonych gości, Apel Poległych oraz złożenie kwiatów w hołdzie żołnierzom AK. Niespodzianką przygotowaną w tej części przez organizatorów było odtworzenie meldunku, jaki złożył w 1944 r. podczas uroczystości wręczenia sztandaru AK, Komendant Parku Sprzętu Motorowego i Wyszkolenia obwodu Łuków – Henryk Nowosielski. Dnia 28 maja 1944 r. przyjechał on do obozu w Jacie na motocyklu BMW R35, jednym z tych, których używał do szkolenia na kursach dla żołnierzy AK. Wykonał wtedy fotoreportaż z uroczystości oraz przegląd sprzętu łączności na terenie bazy Jata. Rolę Pana Henryka odegrał jeden z jego synów – pan Zbigniew Nowosielski, który meldunek złożył majorowi Polikarpowi Paduchowi.

Podczas przemówień, wydarzenia okresu walki z okupantem wspominali jej uczestnicy – żołnierze AK, wśród których byli Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK Lublin – prof. Stanisław Wołoszyn, Prezes Zarządu 9. Podlaskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej – pan Polikarp Paduch, Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Łuków – pan Stanisław Osypiński. Pan Osypiński wspominając swoją działalność w Szarych Szeregach i Armii Krajowej, powiedział, że były to organizacje, które wychowywały młodych ludzi nie tylko do walki, ale również do zadań, jakie czekały ich po zakończeniu wojny. Wyzwolenie jednak nie przyniosło upragnionej wolności, bowiem władze Polski nie uznawały Armii Krajowej.

Dopiero w odrodzonej Polsce, po 1989 roku i po powstaniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ci co przeżyli mogli na nowo zrzeszać się i swobodnie bez ograniczeń utrwalać pamięć o etosie Armii Krajowej przez organizowanie uroczystości o charakterze religijno – patriotycznym oraz budowanie pomników i tablic upamiętniających ludzi, wydarzenia i miejsca martyrologii narodu Polskiego czego dowodem jest dzisiejsza piękna uroczystość – tak swoje wystąpienie zakończył Prezes KŚZŻAK Łuków.

Niezwykle wzruszającym elementem uroczystości był Apel Poległych odczytany przez pana Bogusława Dziubka. Apel był wyrazem pamięci o tych, którzy zginęli w czasie okupacji bądź odeszli później, jak również wyrazem czci składanym nadal żyjącym bohaterom.

Po zakończeniu głównych uroczystości, wszyscy zgromadzeni udali się, przy wspólnym śpiewie pieśni patriotycznych, na miejsce – również w rezerwacie Jata, w którym odbyła się inscenizacja potyczki partyzanckiej. Inscenizację przygotowali członkowie Grupy Historycznej "Zgrupowanie Radosław", Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Weichsel" oraz Stowarzyszenia Historycznego "Strzelcy Kaniowscy".

Wieczorna część uroczystości odbyła się w miejscowości Żdżary na tzw. Ranczu Pod Bocianami. Tu jej uczestnicy mieli możliwość spotkania z kombatantami, obejrzenia wystawy fotograficznej zatytułowanej „Ci, co przetrwali przeciwności...” (wystawę można oglądać w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30) oraz prezentacji uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, a także wysłuchania koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Jagódki” ze Żdżar i dwóch wirtuozów harmonijki ustnej – pana Mieczysława Borkowskiego i pana Andrzeja Wojtusia. Całość dopełnił poczęstunek żołnierską grochówką.

Uroczystość spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony nie tylko lokalnej społeczności – Miasta Łuków i Gminy Łuków oraz Gminy Wiśniew – jej współorganizatora, ale również ze strony mieszkańców wielu innych, często oddalonych miejsc – Lublina, Warszawy, Siedlec, Stoczka Łukowskiego. Z zaproszonych gości na uroczystość przybyli m. in. Poseł na Sejm RP – pani Małgorzata Gosiewska, Senator RP – pan Stanisław Gogacz, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – pan Krzysztof Głuchowski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – pan Tomasz Włodek, który kwiaty złożył w imieniu Wojewody Lubelskiego – pani Jolanty Szołno – Koguc. Obecni byli również członkowie Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, które od 12 już lat organizuje rajdy motocyklowe do miejsc mordu i pochówku patriotów polskich. Wszyscy przybyli oddać cześć Bohaterom. Największą radość organizatorów wzbudziła obecność licznie przybyłych kombatantów z Warszawy, Lublina, Łukowa, Stoczka Łukowskiego, Krzywdy, Stanina, Trzebieszowa.

Opublikowano dnia: 2012-08-14 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje
| Wróć do listy artykułów