mapa strony   |
SmodCMS

 

Pilotażowy program PFRON „Aktywny samorząd”

Powiat Łukowski w 2012 r. przystąpił do pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd”.

W ramach programu jego uczestnicy będą mogli ubiegać się o różne formy wsparcia: od pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, po pomoc w zakupie inwalidzkiego wózka elektrycznego, jego utrzymaniu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Ponadto, osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej i aktywne zawodowo, posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i mające pod swoją opieką dziecko, mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Wnioski o przyznanie świadczeń, które będzie można złożyć w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Broniewskiego 20/26 w Łukowie będą dostępne w PCPR od 1 sierpnia lub na stronie internetowej: www.pcpr.lukow.pl.

Szczegółowe informacje nt. wdrażanego programu można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

I. Obszary programu, które będą realizowane w 2012 roku:

 1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
 4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
 5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
 6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 9. obszar F –pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych obszarów programu wynosi, w przypadku:

 1. obszaru A – 5.000 zł,
 2. obszaru B1 – 5.000 zł,
 3. obszaru B2 – 5.000 zł,
 4. obszaru B3 – 12.000 zł,
 5. obszaru B4:
  1. dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł,
  2. dla pozostałych adresatów obszaru – 1.000 zł,
 6. obszaru C – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy: a) zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu, b) celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu,
 7. obszaru D – 3.000 zł,
 8. obszaru E: a) dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł, b) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,
 9. obszaru F – 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – za każde dziecko wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu.

III. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w ramach obszarów:A, B1, B2, B3, C, E i F.

Wynosi w przypadku:

 1. zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A) – 15% ceny brutto zakupu/usługi,
 2. specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (obszar B1) – 10% ceny brutto zakupu,
 3. urządzeń lektorskich (obszar B2) – 10% ceny brutto zakupu,
 4. urządzeń brajlowskich (obszar B3) – 5% ceny brutto zakupu,
 5. wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C) – 10% ceny brutto zakupu,
 6. kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B (obszar E) – 25% ceny brutto zakupu/usługi, \
 7. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu (obszar F) – 15% kosztów tej opłaty.
Opublikowano dnia: 2012-08-22 przez: * webadmin * w kategoriach: GOPS
| Wróć do listy artykułów