mapa strony   |
SmodCMS

 

Konkurs plastyczny - "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"

Wójt Gminy Łuków ogłasza konkurs plastyczny w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” * (czyt. - notatka na dole strony)  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Głównym celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz jego promowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Informacje na temat projektu dostępne są na stronie http://www.wrotalubelszczyzny.eu/

Konkurs odbędzie się w dniach 02.11.2012 r. do 30.11.2012 r. i przeznaczony jest dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Łuków. Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne. Nagrody dla zwycięzców Konkursu gwarantowane są przez Gminę Łuków i mają charakter nagród rzeczowych.

Poza regulaminem Wójt Gminy Łuków przewiduje nagrody pocieszenia dla zespołów uczniów za zajęcie II i III miejsca.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  1. dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na bieżącej stronie internetowej lub stronie internetowej www.wrotalubelszczyzny.pl i wysłanie go na adres e-mail konkurs@lukow.ug.gov.pl lub osobiste dostarczenie na sektetariat urzędu do dnia 02.11.2012 r. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane,
  2. pisemna zgoda pełnoprawnych opiekunów autorów prac plastycznych na przetwarzanie danych osobowych i przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac zgodnie z pkt II.8,
  3. zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Do pobrania:

*/ - Wójt Gminy Łuków postanawia przedłużyć termin składania zgłoszeń i rozstrzygnięcia konkursu (z zaliczeniem ważności zgłoszeń otrzymanych w pierwszym terminie) z uwagi na zapis regulaminowy o wymogu otrzymania minimum trzech prac konkursowych.

Opublikowano dnia: 2012-09-28 przez: * webadmin * w kategoriach: Informacje, Ogłoszenia
Ostatnio edytowane dnia: 2012-10-16
| Wróć do listy artykułów